Mer detaljert finansiell rapportering for Equinors virksomhet i USA

14. mai 2020 17:19 CEST | Sist endret 14. mai 2020 17:20 CEST

Equinor vil fremover rapportere virksomheten i USA som et eget driftssegment under Leting og produksjon internasjonalt. Dette innebærer at Equinor vil gi samme finansielle informasjon for USA som for rapporteringssegmentene.

Konsernsjef Eldar Sætre varslet i dag på Equinors Generalforsamling at fra andre kvartal 2020 vil Equinor med dette blant annet rapportere regnskapsmessig resultat, justert resultat før og etter skatt, investeringer, eventuelle nedskrivninger og reverseringer, samt utvikling innenfor anleggsmidler fra virksomheten i USA.

Equinor vil også gjøre en nærmere vurdering av hensiktsmessigheten av å eventuelt etablere USA som et helt selvstendig rapporteringssegment.

Equinor har også tidligere rapportert kvartalsvis om nedskrivninger og reverseringer i USA, mens rapportering av inntekter og kostnader, resultat før og etter skatt, investeringer og egenkapitalutvikling i USA har vært gjort årlig.

Relatert side