Statsminister Erna Solberg åpnet verdens største testanlegg for CO2-transport

30. oktober 2020 16:13 CET
Bilde av Brage Vanebo, Erna Solberg og Morten Lillegårdsetre.
Brage Vanebo (t.v.), Erna Solberg og Morten Lillegårdsetre på Equinor-anlegget i Porsgrunn. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Fredag 30. oktober åpnet statsminister Erna Solberg verdens største testanlegg for CO2-transport hos Equinor i Porsgrunn.

I testanlegget sendes CO2 både i gass- og væskeform i rør. Hensikten er å lære mer om hvordan CO2 oppfører seg under rørtransport, noe som er viktig for å kunne skalere opp CO2-transport og lagring i fremtiden.

– Den jobben dere gjør her er et viktig bidrag i regjeringens strategi for karbonfangst og lagring, sa statsminister Erna Solberg da hun foretok den offisielle åpningen av testanlegget.

Equinor har siden 1996 transportert CO2 fra Sleipner-feltet i Nordsjøen og fra Snøhvit-anlegget i Hammerfest siden 2009, noe som har gitt Equinor viktig kunnskap om CO2-transport. I disse prosjektene transporteres CO2-en henholdsvis som gass og væske.

Nå har Equinor og partnerne Total, Gassnova og Gassco bygget om anlegget til å studere transport av CO2 som gass og væske samtidig. Dette kan gi kunnskap som er viktig for å bestemme hvor en rørtrasé kan anlegges og hvilke reservoarer som kan benyttes. Testing og forskning kan forbedre driften av CO2-transport og lagringsprosjektet Northern Lights og kan redusere kostnadene for denne nye industrien i fremtiden.

Bilde av Erna Solberg og Sophie Hildebrand
Statsminister Erna Solberg (t.h.) og Sophie Hildebrand, ansvarlig for forskning og teknologiutvikling i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Testanlegget ble bygget i 1997. Det har vært brukt til å teste ut transport av ulike kombinasjoner av olje, gass og vann i samme rør, såkalt flerfasetransport. Derfor kalles anlegget Flerfaseriggen. Til sammen har det vært investert over en milliard kroner i testanlegget inkludert bygging og tilpasninger i løpet av driftsperioden. Anlegget utgjør selve hjertet i Equinors forskningssenter i Porsgrunn.

Ombyggingen har kostet syv millioner kroner. Testanlegget har rør som går i en 200 meter lang bane. Det er verdens største testanlegg for CO2-transport.

– Dette viser hvordan infrastruktur og kompetanse vi har bygget opp for å håndtere olje og gass, kan brukes til å akselerere innsatsen med å fange CO2 og lagre den i undergrunnen, samtidig som dette gir muligheter for å bygge nye verdikjeder i Norge, sier Sophie Hildebrand. Hun er ansvarlig for forskning og teknologiutvikling i Equinor.

Planen er at testanlegget i første omgang skal benyttes til to ulike tester knyttet til CO2-transport, både tester av flerfasetransport og testing av måleinstrumenter. Etter planen skal disse testene holde på frem til våren 2021. Etter det vil testanlegget brukes til å teste transport av både olje, gass og CO2, avhengig av hvor behovene er størst.

Relaterte sider

Fakta/flerfase og CO2-transport

  • I 2012 kåret Aftenposten flerfaseteknologi som den beste norske oppfinnelsen siden 1980. Flerfaseteknologi gjør det mulig å transportere olje, gass og vann i samme rør.
  • Teknologien ble tatt i bruk på slutten av 80-tallet, og er senere videreutviklet. Den har gjort det mulig å bygge ut olje- og gassfelt som ellers ikke ville blitt utbygget.
  • Norge er verdensledende på denne teknologien.
  • Flerfaseriggen i Equinors forskningssenter har spilt en viktig rolle i utviklingen.
  • CO2 skifter fase mellom gass og væske avhengig av trykk og temperatur, som alle andre gasser. En utfordring med transport over lange avstander på havbunnen, er at CO2-en kan være gass i deler av rørledningen og væske i andre deler av rørledningen. Det kan gi ustabil strømming. Som sammenlikning kan man se og høre hva som skjer med en vannkran hjemme hvis det kommer luft i rørene.
  • Forskningen i Porsgrunn kan gi kunnskap om hvor man kan anlegge rørtraseer og hvilke reservoarer man kan ta i bruk til CO2-lagring i fremtiden.
  • Equinor har lang erfaring med å transportere CO2 i enfase. Dette har blitt gjort på Sleipner-feltet siden 1996 og i Hammerfest fra 2009.