Equinor tildelt tidenes største kontrakt for havvind i USA

13. januar 2021 19:32 CET | Sist endret 14. januar 2021 09:44 CET
Kart over våre offshore havvindaktiviteter i USA

Equinor er valgt til å forsyne delstaten New York med havvindkraft i en av de største tildelingene for fornybar energi i USA noensinne.

Tildelingen innebærer at Equinor sammen med innkommende strategisk partner BP skal levere en kapasitet på 1 260 megawatt (MW) fornybar havvindkraft fra Empire Wind 2, og ytterligere 1 230 MW kraft fra Beacon Wind 1. Dette kommer i tillegg til den inngåtte avtalen om å forsyne New York med 816 MW fornybar kraft fra Empire Wind 1.

Den samlede kapasiteten til delstaten blir dermed på 3,3 gigawatt (GW). Iverksetting av innkjøpstildelingen forutsetter en vellykket forhandling av en kjøps- og salgsavtale, som partnerskapet ser fram til å sluttføre sammen med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).

Som en del av tildelingen fra NYSERDA skal selskapene samarbeide med delstaten om å bygge om to havneanlegg i delstaten – South Brooklyn Marine Terminal (SBMT) og havnen i Albany — til storskala industrianlegg for havvindleveranser for å utvikle New York til et knutepunkt for havvindindustri.

– Disse prosjektene skal levere fornybar kraft til New York, og vil spille en viktig rolle i delstatens arbeid for å bli et globalt knutepunkt for havvind. Østkysten av USA er et av verdens mest attraktive vekstmarkeder for havvind. Suksessen vi har hatt med budene på Empire Wind 2 og Beacon Wind 1 innebærer et gjennombrudd for vår havvindvirksomhet i USA, og bekrefter Equinors ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet. Prosjektene gir økt verdiskaping gjennom stordriftsfordeler og støtter vår strategiske ambisjon om å bli et globalt ledende havvindselskap, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Bilder av Anders Opedal og Siri Espedal Kindem
Konsernsjef Anders Opedal og Siri Espedal Kindem, direktør for USAs østkyst i NES.

– Equinor og delstaten New York skal jobbe sammen for å utvikle en solid industri for havvind, som skal kunne produsere og sammenstille utstyr. Samtidig som Equinor arbeider med å utvide sin fornybarvirksomhet i USA og ellers i verden, viser New York de store fordelene med havvind for å nå klimamålene og for å stimulere økonomisk aktivitet. Vi ser fram til å bygge ut Empire Wind og Beacon Wind sammen med lokale myndigheter, lokalsamfunn og vår nye partner BP, sier Siri Espedal Kindem, direktør for USAs østkyst i NES.

Havvindprosjektene vil bidra til at delstaten kan nå sine fornybarmål samt sikre utvikling og bidra til aktivitet i lokalsamfunn.

Pressekontakt:
Eskil Eriksen
Media Relations 
+47 958 82 534 (mobil)

Relaterte sider og nedlastinger

Om South Brooklyn Marine Terminal (SBMT)

  • Equinor skal investere i oppgradering av havnen for å bidra til å gjøre SBMT til et oppsamlings- og monteringsanlegg for havvind, og bli en base for drift og vedlikehold, både for Equinor og for andre utviklere fremover. 
  • Med sine nesten 73 acres vil SBMT bli et av de største havneanleggene for havvind i USA, med kapasitet til å romme oppsamlings- og monteringsaktiviteter for vindturbingeneratorer i den størrelsesorden som kreves av komponent-produsentene.

Om havnen i Albany

  • Equinor inngår samarbeid med de etablerte vindkraftselskapene Marmen og Welcon i havnen i Albany for å bidra til at produksjon av vindturbintårn og overgangsstykker til Equinors prosjekter. Dette blir det første anlegget for produksjon for denne type moduler til havvindindustrien i USA.
  • Havnen som ligger i delstatens hovedstadsområde, kan bli en attraktiv leverandør av vindturbintårn og annet utstyr til framtidige havvindprosjekter langs østkysten av USA.

Om lisensene

  • Empire Wind ligger 15-30 miles sørøst for Long Island, og dekker et område på 80 000 acres, med havdyp på 65 – 131 fot. Lisensen ble kjøpt i 2017, og blir bygd ut i to faser (Empire Wind 1 og 2) med samlet installert kapasitet på over 2 GW (816 + 1 260 MW).
  • Beacon Wind ligger 60 miles øst for Montauk Point og 20 miles sør for Nantucket, og dekker et område på 128 000 acres. Lisensen ble kjøpt i 2019, og har potensial til å bli bygd ut med en samlet kapasitet på over 2,4 GW. Denne første fasen vil ha en installert kapasitet på 1 230 MW.
  • I september 2020 annonserte Equinor og BP at de danner et strategisk partnerskap for havvind i USA, og at BP vil eie en andel på 50 prosent i de Equinor-opererte lisensene Empire Wind og Beacon Wind på østkysten av USA. Det ventes at transaksjonen blir sluttført tidlig i 2021.

Om Equinor

Equinor utvikler seg til å bli et bredt energiselskap, og bygger en betydelig posisjon innen fornybar energi. Equinor forsyner i dag mer enn 1 million europeiske hjem med fornybar kraft fra fire prosjekter i Storbritannia og Tyskland. Equinor ferdigstilte verdens første flytende havvindpark i 2017 utenfor kysten av Skottland. I USA har Equinor to lisensområder: Empire Wind og Beacon Wind.