ISS skal drifte Equinors kontorlokasjoner

30. juni 2021 13:49 CEST
Forus Øst - Equinors hovedkontor
Equinors hovedkontor på Forus Øst i Stavanger er blant kontorlokasjonene som omfattes av ISS-avtalen.
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Equinor har tildelt kontrakt for eiendomsdrift på sine norske kontorlokasjoner til ISS. Den totale kontraktsverdien er beregnet til i overkant av 5,5 milliarder kroner for 10 års varighet.

Leverandøren anslår at kontrakten vil sysselsette om lag 550 personer på seks lokasjoner. Det vil bli gjennomført virksomhetsoverdragelse mellom tidligere og ny leverandør i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Tidligere i juni fikk Coor Service Management AS ansvaret for eiendomsdrift og Securitas AS ansvaret for sikkerhet på landanleggene i to separate kontrakter med verdier beregnet til henholdsvis 2,4 milliarder kroner og 500 millioner kroner – inkludert opsjoner.

Kontrakten til ISS for eiendomsdrift av kontorlokasjonene har en fast varighet på fem år, etterfulgt av opsjoner på tre og to år. Kontraktene som gjelder landanleggene har en fast varighet på fem år og en opsjon på tre år. Coor og Securitas har beregnet at disse to kontraktene vil sysselsette henholdsvis om lag 300 og 120 ansatte. Alle kontraktene har oppstart 1. november 2021.

Gruppebilde - ISS-kontrakt
John-Ole Soløy (fra venstre), konserndirektør office based segments, Carl-Fredrik Bjor, konsernsjef, Gjert Christian Andresen, salgsdirektør, ISS Facility Services.

– For kontrakten med ISS har vi prøvd ut en ny og spennende måte å inngå kontrakter på basert på «Vested»-metodikk, som har utspring fra University of Tennessee. Det innebærer at vi  startet med en konkurranse for å bestemme hvilken leverandør som best møter våre forventninger til sikkerhetsfokus, resultatoppnåelse og nytenkning for å effektivisere leveransene og redusere kostnadene. I etterkant har vi sammen med valgt leverandør utviklet en kontrakt som åpner for økt kompensasjon gjennom forbedret kvalitet og kostnadsreduksjon, sier Mette Ottøy, direktør for Anskaffelser.

ISS ble valgt som leverandør i januar, og kontrakten ble ferdig utviklet og underskrevet 30. juni.

– Vi er glade for at vi endelig er i mål med en så stor og viktig kontrakt etter en lang periode med godt samarbeid. Dette blir en ny måte å jobbe på for å øke kvalitet og kundetilfredshet. Vi ser fram til å videreutvikle tjenestene innenfor matservering, sikring, rengjøring og vedlikehold sammen med ISS på alle våre kontorsteder. Vi er enige om at helse, miljø og sikkerhet alltid skal komme først, sier Sarah Delille, direktør for eiendomsdrift.

Kontorlokasjonene som omfattes av ISS-avtalen er Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim, Stjørdal og Harstad. Landanleggene som omfattes av avtalene med Coor og Securitas er Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden og Hammerfest.

Se også