Equinor publiserer første rapport om skattebetaling

30. september 2021 13:15 CEST
Troll A-plattformen i Nordsjøen
Troll A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Elisabeth Sahl & Jan Arne Wold - Woldcam / Equinor ASA)

Equinor øker åpenheten om skattebetalinger og retningslinjene for dette, ved å publisere en ny rapport om skattebetaling fra Equinor ASA og datterselskapene i 2020. Selskapets prinsipper og styring av skatteinnbetaling blir også beskrevet.

– Equinor ønsker å bidra til framskritt for samfunnene vi driver virksomhet i. Å betale skatt der verdiene skapes er en viktig del av dette, sier Equinors konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Ulrica Fearn.

I 2020 betalte Equinor-konsernet til sammen 3,1 milliarder dollar i inntektsskatt og 1,4 milliarder dollar i produksjonsavgift (royalty) til lokale og nasjonale myndigheter, inklusive produksjonsdeling med vertslandet. 2,7 milliarder dollar av totalbeløpet ble betalt i Norge, der Equinor har hoveddelen av virksomheten.

For 2020 ble Equinors inntekter påvirket av volatile energimarkeder og relativt lave råvarepriser på grunn av Covid-19 pandemien.  Dette, sammen med det midlertidige skattesystemet på norsk sokkel, som utsetter visse skatteforpliktelser, påvirket til skattebetalingene.

Ulrica Fearn - portrett
Ulrica Fearn, Equinors konserndirektør for økonomi og finans. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– Åpenhet rundt skattesaker og våre betalinger til myndigheter er sentralt i måten vi driver virksomhet på. Vi håper at årlig rapportering av hva vi betaler og retningslinjene for dette setter våre interessenter i stand til å bedre forstå hvordan vi utfører virksomheten vår, sier Fearn.

Skatteinntekter fra Equinor gir myndighetene i land selskapet opererer i mulighet til å øke velferden i og styrke samfunnene. Rapporten om Equinors skattebidrag gir informasjon om inntektsskatten Equinor betalte i land og på steder der selskapet skaper verdi. Rapporten redegjør for Equinors retningslinjer for skatt og skattestrategi, etterlevelse og styring.

Denne rapporten supplerer andre publikasjoner og redegjørelser, som Equinors årsrapport, inkludert rapport om myndighetsbetalinger og bærekraftsrapporten.

Les rapporten om skattebetaling for 2020, eller få en oversikt i ESG Reporting Centre.

Ytterligere informasjon:

Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør, Investorrelasjoner,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584 (mobil)

Relaterte sider og nedlastinger