Endringer i Statoils konsernledelse og konsernstruktur

27. april 2018 07:01 CEST
Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre

Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) gjør endringer i konsernledelsen for å sikre fornyelse og bredere erfaring i ledelsen, og for å ytterligere styrke tilveksten av lederkandidater i selskapet. Som følge av utviklingen av den internasjonale virksomheten, gjør Statoil også noen justeringer i konsernstrukturen. Endringene planlegges å tre i kraft mellom 1. mai og 15. oktober.

– Endringene i ledelsen og konsernstrukturen vil sette oss enda bedre i stand til å levere på vår strategi for sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp, og styrke vår utvikling som et bredt energiselskap. Flere ledere vil gå inn i nye posisjoner der deres kompetanse kan benyttes på strategiske områder for Statoil, samtidig som de får bredere erfaring. Dette gir oss også anledning til å ta inn nye medlemmer med sterk kommersiell og driftsrelatert erfaring i konsernledelsen, sier konsernsjef Eldar Sætre.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen)

Organisasjonskart

Endringene i konsernledelsen og konsernstrukturen er som følger:

 • Konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI), Lars Christian Bacher, overtar som konserndirektør for økonomi og finans (CFO), der han etterfølger Hans Jakob Hegge, som blir landsjef i USA og direktør for Statoils globale landbaserte ukonvensjonelle virksomhet.

 • Konserndirektør for Utvikling og produksjon USA (DPUSA), Torgrim Reitan, blir konserndirektør for et omstrukturert DPI, som også vil omfatte virksomheten som i dag er organisert i DPUSA.

 • Virksomheten i Brasil tas ut av DPI-porteføljen og organiseres som et eget forretningsområde; Utvikling og produksjon Brasil (DPB). Konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD), Margareth Øvrum, blir konserndirektør for dette nye forretningsområdet.

 • Konserndirektør for Nye energiløsninger (NES), Irene Rummelhoff, overtar som konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP), der hun etterfølger Jens Økland, som blir direktør for forretningsutvikling i NES.

 • Anders Opedal går fra nåværende stilling som landsjef og direktør i Brasil for å etterfølge Margareth Øvrum som konserndirektør for TPD, og blir nytt medlem av konsernledelsen.

 • Pål Eitrheim, som nå er direktør for anskaffelser i TPD, blir medlem av konsernledelsen som konserndirektør for NES, der han overtar etter Irene Rummelhoff.

 • Al Cook, som nå er direktør for driftsteknologi og partneropererte lisenser i DPI, blir konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling (GSB) i konsernledelsen, og etterfølger John Knight. Som tidligere kunngjort har Knight besluttet å ikke forlenge sin kontrakt med Statoil når den utløper ved utgangen av 2018. Han trer ut av konsernledelsen 1. mai.

- Brasil er et nytt kjerneområde for Statoil, med lovende olje- og gassområder og en betydelig ressursbase, og vi etablerer derfor Brasil som et eget forretningsområde. Dette gir oss anledningen til å følge opp Brasil enda tettere i en viktig oppbyggingsfase. Som følge av at vår virksomhet i USA er betydelig modnet de siste årene, inkluderer vi denne virksomheten i forretningsområdet DPI. Statoil satser på landbaserte ukonvensjonelle forretningsmuligheter globalt, og vi ser synergieffekter av å ha den landbaserte virksomheten i USA organisert innenfor DPI for å dra nytte av verdifull erfaring og sikre læring på tvers av landegrenser, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Statoils konsernledelse blir som følger:

 • Konsernsjef Eldar Sætre.
 • Konserndirektør for finans og økonomi (CFO) Lars Christian Bacher.
 • Konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (UPN) Arne Sigve Nylund.
 • Konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI) Torgrim Reitan.
 • Konserndirektør for Utvikling og produksjon Brasil (DPB) Margareth Øvrum.
 • Konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) Irene Rummelhoff.
 • Konserndirektør for Leting (EXP) Tim Dodson.
 • Konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD) Anders Opedal.
 • Konserndirektør for Nye energiløsninger (NES) Pål Eitrheim.
 • Konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling (GSB) Al Cook.
 • Konserndirektør for sikker og effektiv drift (COO) Jannicke Nilsson.

Juridisk direktør Hans Henrik Klouman, direktør for Mennesker og ledelse Magne Hovden og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum fortsetter i sine roller og deltar i konsernledelsens arbeid og møter.

Pål Eitrheim er norsk statsborger og begynte i Statoil i 1998. Han kommer fra stilling som direktør for anskaffelser i Statoil, som han har hatt siden februar 2017. Før dette var Eitrheim direktør for Statoil Brasil og direktør for Statoil South America fra 2014, med base i Rio de Janeiro. Mellom 2011 og 2014 var Eitrheim direktør for konsernstrategi og analyse i Global strategi og forretningsutvikling. I 2013 ledet Eitrheim sekretariatet for granskingen av terrorangrepet på gassprosesseringsanlegget In Amenas i Algerie. Han ledet konsernsjefens kontor i Statoil mellom 2005 og 2009, og etablerte og ledet Statoils kontor i Washington DC mellom 2009 og 2011. Mellom 2001 og 2004 hadde Eitrheim ulike lederroller i Aserbajdsjan, blant annet for myndighetskontakt og gassmarkedsføring. Eitrheim har utdannelse i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, og University College Dublin, Irland.

Anders Opedal er norsk statsborger og begynte i Statoil i 1997. Han kommer fra stilling som direktør og landsjef for Brasil, som han har hatt siden januar 2017. Opedal var Statoils første konserndirektør for sikker og effektiv drift fra april 2015 til desember 2016. Før dette var han direktør for Capital Projects etter å ha vært direktør for anskaffelser fra 2007. Opedal var før dette direktør for anskaffelser i boring og brønn. Han begynte sin karriere i olje- og gassbransjen i 1992, og har jobbet både for Schlumberger og Baker‐Hughes som loggeingeniør og petrofysiker. Opedal har utdannelse i elektroteknikk fra NTNU i Trondheim. Han har også en MBA med utmerkelse fra Harriot Watt University i Edinburgh.

Al Cook er britisk statsborger, og kommer fra stilling som direktør i Statoils forretningsområde DPI, med ansvar for virksomhet i Angola, Argentina, Aserbajdsjan, Libya, Nigeria, Russland og Venezuela. Cook kom til Statoil i 2016 fra BP, der han var leder for konsernsjefens kontor. Cook begynte i BP i 1996, og hadde en rekke prosjektlederstillinger og kommersielle stillinger i Nordsjøen og Mexicogolfen. Han arbeidet i feltoperasjoner i Nordsjøen fra 2002 til 2005, og ble plattformsjef. Fra 2005 ledet han IGB2-prosjektet i Vietnam og var direktør for BP Vietnam. Cook var fra 2009 til 2014 direktør for utvikling av Shah Deniz-feltet i Aserbajdsjan for BP og byggingen av Southern Gas Corridor. Cook har en mastergrad i naturvitenskap fra St. John’s College, Cambridge University og i 2005 fullførte han International Executive Programme ved INSEAD.

Nåværende organisasjonsstruktur og konsernledelse fortsetter fram til de planlagte endringene trer i kraft.

Al Cook overtar som konserndirektør 1. mai. Øvrige endringer skjer i august, blant annet etableringen av DPB, som vil bli ledet av Anders Opedal, som rapporterer til konsernsjefen, fram til Margareth Øvrum formelt overtar konserndirektørrollen 15. oktober.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, Investor Relations,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør, Investor Relations North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Relaterte sider og nedlastinger