Åsgard-rør ferdig sveiset

september 21, 1999, 08:00 CEST

Alt sveisearbeidet er fullført på gassrørledningen Åsgard transport mellom ilandføringsstedet på Karmøy og gassanlegget på Kårstø i Rogaland.

Store deler av personellet og maskinparken som har vært benyttet under leggingen av rør, er demobilisert. Nå gjenstår det bare å fylle tilbake masse over rørledningen.

Det som utestår av grovplanering skal etter planen være fullført 1. desember. På Karmøy gjenstår det å fylle sand og toppdekke over en strekning på om lag én kilometer. Dessuten har prosjektet en bit å fylle igjen på Fosen-halvøya innenfor Karmøy. På resten av strekningen fram til gassanlegget på Kårstø er mesteparten av arbeidet fullført.

Åsgard transport skal frakte gass fra Åsgard-feltet i Norskehavet til Kårstø fra 1. oktober 2000.