"Gå til hovedinnhold"

Kontrakt til Deep Ocean

desember 19, 2000, 08:20 CET

Selskapet Deep Ocean har fått en kontrakt verdt om lag 60 millioner kroner for kartlegging av sjøbunn og inspeksjon av Statoils rørledninger på norsk sokkel i 2001.

Arbeidet med sjøbunnskartlegging starter 1. april og skal i utgangspunktet pågå i fire-fem måneder.

Sektorsjef Øivind Nilsen opplyser at 4000 kilometer av Statoils rørledninger på norsk sokkel skal inspiseres neste år.

Deep Ocean får kontrakten for neste sesong etter en totalvurdering av tilgjengelighet av fartøy, pris, utstyr, personell samt helse, miljø og sikkerhet.

"Selskapet har også i inneværende år hatt oppdrag for Statoil, og arbeidet har vært godt utført," sier Nilsen. Han påpeker at det tilbudte fartøyet, Normand Tonjer, har vist seg å være effektivt og fleksibelt.

I tillegg til å inspisere rør, skal Deep Ocean utføre kartleggingsarbeid rundt Mikkel-feltet på Haltenbanken og andre aktuelle utbyggingsprosjekter.

Selskapet skal også yte leggestøtte i forbindelse med installasjon av Huldra kondensatrør i Nordsjøen.

31. januar i år inngikk Statoil langsiktige rammeavtaler med selskapene Halliburton, Deep Ocean, Stolt Offshore og Geoconsult for denne typen virksomhet.