Fornyer ventilavtale

mars 6, 2001, 13:00 CET

Statoil har fornyet en rammeavtale med firmaet Solberg & Andersen om vedlikehold av ventiler. Kontrakten er verd om lag 200 millioner kroner inklusive opsjoner.

Avtalen omfatter vel 250.000 ventiler på alle Statoil-opererte anlegg på norsk sokkel og på land, samt installasjoner under bygging eller planlegging.

Statoils evalueringsleder for kontrakten, Knut Liland, sier at målet er kostnadseffektiv reparasjon og vedlikehold av ventilene. Ny teknologi og effektive samarbeidsløsninger kan bidra til å kutte Statoils kostnader knyttet til ventiler.

Solberg & Andersen, som er en del av Bjørge Gruppen, har hatt kontrakt med Statoil for ventilvedlikehold siden sommeren 1995. Gjennom den nye avtalen, som trer i kraft 1. april, forlenges samarbeidet med sju år inklusive opsjoner.