Plattformslakt i Lyngdal

mai 30, 2001, 08:00 CEST

Deler av stigerørsplattformen 2/4-S ankom Lyngdal i Vest-Agder på løftefartøyet Thialf i slutten av forrige uke. Å få plattformen til land gikk kjappere enn forventet.

Gunstige værforhold gjorde at operasjonen tok kortere tid en antatt.

Ifølge prosjektleder Sverre Dunseth i Statoil ligger dekk og større moduler spredt utover et område som disponeres av Lyngdal Recycling, firmaet som skal hogge opp den 7000 tonn tunge stålplattformen. Opphoggingen tar til i løpet av sommeren.

Statoil har ansvaret for å følge opp det videre arbeidet og ivareta myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet.

Ifølge sektorsjef Aase-Brit Borsheim i Teknologi-enheten Industri og kommersialisering skal utstyret som ligger på land i Lyngdal inspiseres. Hun sier at det er aktuelt å selge komponenter som fortsatt er intakte. Det er Industri og kommersialisering Handel som skal stå for salget på vegne av Statpipe-eierne.