Kristin på anbud

august 16, 2001, 10:00 CEST

Operatøren Statoil sender anbudspapirer for Kristin-plattformen til på forhånd kvalifiserte kontraktører denne uken. Fristen for å komme med tilbud er 1. oktober.

 

Kristin-feltet på Haltenbanken. (Illustrasjon: Even Edland)

Hovedkontrakten, som er en EPCH-kontrakt (engineering, procurement, construction, hook-up), omfatter prosjektering, innkjøp og sammenkobling av plattformen.

Bygging av prosessmodulen blir en del av hovedkontrakten. Bygging av utstyrsmodulen inngår også som en del av tilbudet, men det skal seinere tas stilling til om denne skal være en del av EPCH-kontrakten.

Kontrakten tildeles trolig i desember, under forutsetning av at myndighetene godkjenner utbyggingssøknaden.

Skrog og øvrige moduler skal tildeles som separate kontrakter. Etter planen inngås disse løpende fra andre kvartal 2002.

Andre store kontrakter som skal tildeles i første halvår neste år inkluderer anskaffelse av undervanns bunnrammer og tilhørende utstyr, riggleie for boring og komplettering av brønner. EPC-kontrakt (engineering, procurement, construction) for boligkvarteret samt flere større utstyrspakker skal også tildeles før neste sommer.

Resten av byggekontraktene til Kristin-plattformen tildeles i andre halvår 2002.

Plan for utbygging og drift av gass- og kondensatfeltet på Haltenbanken ble overlevert Olje- og energidepartementet 8. august.