Funn i Gudrun-brønn

august 28, 2001, 09:30 CEST

Statoil har påvist hydrokarboner i en lete- og avgrensningsbrønn i Gudrun-strukturen i Sleipner-området i Nordsjøen.

Brønn 15/3-7 ble boret i den østlige delen av strukturen. Det ble påtruffet hydrokarboner i sandsteinslag av mellom- og senjura alder. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er tatt ut kjerneprøver og samlet inn omfattende informasjon.

"Resultatene fra boringen skal nå evalueres med tanke på ressurspotensialet i Gudrun og i blokk 15/3 for øvrig," opplyser fungerende letesjef for området Kjersti Seim.

Gudrun-strukturen ble oppdaget ved leteboringer i 1975 og -79. Det ble påvist olje, gass og kondensat. Reservoaret viste seg å være komplisert med høyt trykk og høy temperatur, og reservegrunnlaget ble ikke tilstrekkelig avklart.

Brønn 15/3-7 har vært et samarbeidsprosjekt mellom rettighetshaverne i produksjonslisensene 025 og 187. BP er operatør i 187 og Statoil i 025. Statoil har også vært operatør for boringen.

Rettighetshavere i lisens 025 er Statoil med 46,8 prosent, BP (25 prosent), TotalFinaElf (18,2 prosent) og Norsk Hydro (10 prosent). I lisens 187 er fordelingen 25 prosent for BP, Statoil 65 prosent og Norsk Hydro 10 prosent.

Se også Oljedirektoratets pressemelding.