NewVesselOnContract

november 21, 2001, 08:00 CET

Statoil har signert en avtale med District Offshore (DOF) om levering av et nytt, stort forsyningsfartøy for bruk på norsk sokkel.

Avtalen har en varighet på fem år og inkluderer tre opsjoner, hver på ett år. Kontrakten er verd i underkant av 200 millioner kroner.

Kontrakten med DOF starter i februar 2002 og Statoil vil bruke fartøyet Skandi Hav fram til nybygget leveres i november neste år.

"Det nye fartøyet, som skal brukes ut fra basen i Stavanger til og begynne med, vil blant annet betjene Sleipner-feltene i Nordsjøen," sier spesialkonsulent Kjell Hofland som er ansvarlig for Statoils langtidsbefraktning.

Fartøyet er av typen MT 6000. Det har dieselelektrisk framdrift og tilfredsstiller nye og strengere klassekrav til blant annet støy og miljø. Det har et dekksareal på rundt 900 kvadratmeter og har god bulkkapasitet under dekk.

Statoil har også kontrakt for bruk av tre andre fartøyer som eies av DOF – Skandi Bergen, Skandi Stolmen og Skandi Stord.