Nye vedlikeholdskontrakter

februar 20, 2002, 12:00 CET

Statoil har tildelt rammekontrakter til tre selskaper om vedlikehold og modifikasjon på installasjoner på norsk sokkel og gassanlegget på Kollsnes i Hordaland.

Aker Offshore Partner er tildelt kontrakten for Tampen-området i Nordsjøen, mens ABB Offshore Systems har fått Troll/Sleipner-området i Nordsjøen og Kollsnes. Aker Reinertsen er tildelt kontrakten for kjerneområdet Halten/Nordland i Norskehavet.

Kontraktene er til sammen verd rundt 12 milliarder kroner, inklusive opsjoner. I utgangspunktet gjelder de for fem år, med muligheter for forlengelse i tre ganger to år.

Tampen står alene for rundt halve kontraktsbeløpet, mens resten fordeles likt på Troll/Sleipner og Halten/Nordland.

Med denne anbudsrunden reduserer Statoil antallet vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter fra åtte til tre innen forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

"Vi har redusert antall kontrakter for hvert område for å oppnå en mer effektiv og dermed kostnadsbesparende virksomhet. Målet er at et langsiktig og nært samarbeid skal gi lavere totalkostnader samt gode resultater innen kvalitet og helse, miljø og sikkerhet," sier Henrik Carlsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Rammekontraktene skal etter planen signeres i mars.