Oppkjøp i Sverige

mai 27, 2002, 13:15 CEST

Statoil har kjøpt i overkant av 20 helautomatiske dieselanlegg for tungtrafikk i Sverige fra det finske energikonsernet Fortum.

Anleggene, som markedsføres under navnet Neste, er spredt over hele Sverige. De ligger ved spesielle omlastingssentraler beregnet for tunge kjøretøy. Flesteparten er bygd i 2000 og 2001 og holder høy miljømessig standard.

Statoil overtok dieselanleggene 1. mai. Til høsten vil de være ferdig ommerket med Statoil-logo.

"Kjøpet er meget positivt både for Statoil og våre kunder. Vi får komplettert vårt nett av stasjoner for tungtrafikk og dermed ytterligere forbedret servicen for kundene. Vi ønsker å være nær dem, og det bidrar de nye anleggene med," sier Joakim Säll, sjef for Svenska Statoil AB.