Søker i nordsjørunden

januar 28, 2003, 13:00 CET

Statoil har søkt på flere blokker i Nordsjøtildelingene 2002. Tildelingsrunden har søknadsfrist i dag, 28. januar.

Arealene som er utlyst er spredt fra helt sør til helt nord i den norske delen av Nordsjøen. De omfatter både nye blokker og blokker som har vært lisensiert tidligere. En stor del av blokkene er nær eksisterende infrastruktur.

"Statoil søker omtrent likt fordelt på tilleggsarealer nær infrastruktur og på nye områder. Vi har levert en forholdsvis bred søknad, og fokuserer på muligheter for både olje- og gassfunn," sier ansvarlig for tildelingsrunden, Karin Ask. Hun legger til at Statoil søker delvis alene og delvis i samarbeid med andre selskaper.

Tildeling forventes senest innen utgangen av april.