Tar i bruk nytt helikopter

januar 31, 2003, 07:00 CET

Statoil er et av de første oljeselskapene i verden som tar i bruk Sikorsky-helikopteret S-92. To nye helikoptre av denne typen skal frakte oljearbeidere til og fra jobb på en sikrere og mer komfortabel måte.

Selskapet har forlenget kontrakten med Norsk Helikopter med fem nye år for transport fra Bergen lufthavn, Flesland. De nye helikoptrene tas i bruk fra 1. januar 2005. Kontrakten har en verdi på 630 millioner kroner.

Introduksjonen av den nye helikoptertypen er et ledd i Statoils satsing på økt sikkerhet, og er i tråd med myndighetenes utredning Helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel.

S-92 er bygget på teknologi som blant annet er utprøvd i den militære helikoptertypen Black Hawk. Sikorsky-fabrikken har bygget fem prototyper av S-92, som har vært prøvd ut i et omfattende testprogram over flere år.

"Passasjerene vil oppleve en klar forbedring av komforten om bord, både når det gjelder støynivå og romslighet. I tillegg vil det lette arbeidsforholdene blant stuerne, og er dermed også en god investering i bedre arbeidsmiljø," sier Thormod Hope, direktør for beredskap, maritime operasjoner og lufttransport i Statoil.

De to Sikorsky-helikoptrene kan frakte 20.000 passasjerer hver i året. Dette vil dekke mesteparten av Statoils behov for transport fra Flesland til installasjonene på norsk sokkel.

Det amerikansk-produserte helikopteret introduseres med en kapasitet på 19 passasjerer. Dagens kapasitet med Super Puma-helikopteret er 18 passasjerer under optimale forhold.

"S-92 kan dessuten ta flere turer daglig fordi det flyr mye raskere. Helikopteret vil derfor være mer kostnadseffektivt. Vi forventer en forbedret seteutnyttelse på 34 prosent i løpet av et år," opplyser Hope.