PipeCare dobler arbeidsstyrken

mars 3, 2003, 14:30 CET

Rørteknologiselskapet PipeCare dobler antall ansatte for å markedsføre løsninger og tjenester innen systemer for rørtransport. Selskapet eies 100 prosent av Statoil.

Det er stor pågang fra operatører og ingeniørselskap over hele verden som ønsker tjenester fra selskapet, ifølge administrerende direktør Ola Nestaas.

PipeCare har i dag fire ansatte. Disse har stor kompetanse på uttesting, klargjøring, inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og igangsetting samt drift av rørledninger. Nå skal selskapet styrke den kommersielle siden innen salg og forhandling.

Aksjeselskapet PipeCare, som ble etablert av Statoil i mars 2001, har kontor i tilknytning til gassbehandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland.

Statoil har utviklet ulike løsninger for tilknytning og tilstandskontroll av rørledninger med forskjellig dimensjon. PipeCare har fått overført rettighetene og skal selge løsningene videre.