Vedlikeholdskontrakt på Snorre

mars 18, 2003, 13:00 CET

Aker Kværner er tildelt kontrakt for vedlikehold av de to Statoil-opererte Snorre-plattformene i Tampen-området i Nordsjøen. Kontrakten, som går over fire år, har en total verdi på 400 millioner kroner.

Aker Offshore Partner får hovedansvaret for arbeidet som skal utføres fra 1. juli 2003. Rundt 150 personer blir engasjert i arbeidet.

Snorre-oppdraget er en rammeavtale for vedlikehold og modifikasjon av begge plattformene på feltet.

I fjor tildelte Statoil kontrakter for vedlikeholdsarbeid og modifikasjoner for alle selskapets plattformer i Tampen-området til Aker Kværner. Med denne tildelingen nærmer Statoil seg målet med å ha kun en leverandør på Tampen.

Vedlikeholdskontraktene kan forlenges fram til 2011.

Statoil overtok operatøransvaret på Snorre-feltet 1.januar i år. Feltet var tidligere operert av Norsk Hydro.