Avslutter letebrønn på Gråspett

august 1, 2003, 08:00 CEST

Statoil avslutter boring av en undersøkelsesbrønn på oljeprospektet Gråspett i Norskehavet uten å ha påvist olje.

Brønnen er boret på oppdrag for rettighetshaverne i produksjonslisens 128 i blokkene 6608/10 og 6608/11, som ligger 175 kilometer utenfor kysten av Helgeland og tre kilometer nordøst av Norne-feltet.

Brønnen ble boret på 374 meters vanndyp ned til 2750 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Boringen har ikke påvist hydrokarboner i de aktuelle sandsteinslagene.

Statoil har tidligere gjort oljefunn i strukturene Stær, Falk, Lerke og Svale i dette området. Felles for disse funnene er at de er for små for selvstendige utbygginger.

”Gråspettbrønnen har vært et ledd i avklaringen av ressurssituasjonen i området rundt Stær og Svale. Manglende funn på Gråspett påvirker i liten grad vurderingen av utbygging og oppkopling mot Norneskipet av disse funnene,” sier seksjonssjef Roger Inge Johansen i Halten/Nordland.

Statoil er operatør i produksjonslisens 128 med en eierandel på 40,455 prosent. De andre rettighetshaverne er Petoro (24,545), Norsk Hydro (13,500), Norsk Agip (11,500) og Shell/Enterprise (10,000 prosent).