Hydrogenstasjon til Hamburg

august 1, 2003, 11:00 CEST

Norsk Hydro Electrolysers (NHEL) leverer i disse dager en fyllestasjon for hydrogen til Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) i Tyskland. Fyllestasjonen skal forsyne tre busser som skal trafikkere Hamburg fra i høst.

Fyllestasjonen som er den andre NHEL har produsert, blir installert i bussterminalen til Hochbahn i Hamburg. Ser man bort fra stasjoner på bilfabrikkenes område er dette den tredje hydrogenstasjonen som åpnes i Tyskland og den femte i Europa. Fyllestasjonen har kapasitet til å forsyne tre hydrogendrevne busser. De tre bussene og hydrogenstasjonen er en del av det EU-støttede prosjektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) som omfatter ni europeiske byer hvor tilsammen 27 busser skal gå i prøvetrafikk i tre år.

Hydrogenstasjonen har tatt i bruk den nyeste teknologi som er tilgjengelig og er produsert i henhold til det seneste EU-direktivet. Fyllestasjonen tas i bruk når de nye brenselcellebussene blir levert, og den offisielle åpningen skal være 15. september. Hydrogenstasjonen vil bli automatisk styrt fra et annet anlegg i Hamburg som også har forbindelse til NHEL på Notodden. Stasjonen vil produsere 60 normalkubikkmeter hydrogen per time og ha en lagringskapasitet på 12 m3 hvor trykket er 438 bar.

Som et ledd i ferdigstillelsen ble det den 29. og 30. juli gjennomført tester av det ferdig installerte anlegget med brenselcellekjøretøy. Representanter fra EU-kommisjonen var tilstede under den vellykkede testen av anlegget som nå er klart for drift.

I april i år leverte NHEL sin første hydrogenstasjon til Reykjavik, Island.