Hydro tildeler kontrakter for 1,2 milliarder kroner

september 19, 2003, 12:00 CEST

Baker Hughes Inteq og Halliburton er tildelt rammeavtaler av Norsk Hydro for en estimert verdi på til sammen 1,2 milliarder kroner.

Selskapene Baker Hughes Inteq og Halliburton vil dermed levere tjenester knyttet til retningsboring, måling under boring, slamlogging og borekroner til boreinstallasjoner som Hydro opererer i Nordsjøen, de neste tre årene.

- Disse tjenestene er avgjørende for å få boret så optimale brønner som mulig i utfordrende reservoar. Vår drift krever høy teknologi for retningsbasert boring, logging og måleutstyr som igjen gir informasjon om geologi og reservoar i sann tid, sier Hydros direktør for Drift og Utvinning Norge, Torgeir Kydland.

Hydro tildelte kontraktene etter en samlet vurdering basert på kriterier som helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt tekniske og kommersielle vurderinger.

Baker Hughes Inteq er i denne omgang tildelt oppdrag på Grane, Oseberg B og boreriggene på Troll feltet, mens Halliburton er tildelt oppdrag på Brage, Oseberg C og Oseberg Øst.

Kontraktene inneholder ytterligere tre opsjoner for videre samarbeid. Opsjonene er på to år hver.