Ormen Lange: Geoconsult tildelt kontrakt for rørkartlegging

mars 2, 2004, 12:00 CET

Hydro har på vegne av Ormen Lange-lisensen tildelt AS Geoconsult en kontrakt til en verdi av omkring 150 millioner kroner for kartleggingstjenester for rørtraseene ut til Ormen Lange-feltet.

Kontrakten omfatter både kartleggingsarbeid, installasjon og vedlikehold av utstyr for posisjonering under vann.

Kartleggingsarbeidet starter umiddelbart og vil strekke seg over fire år. Geoconsult vil benytte spesialfartøyene Geobay og Geofjord samt undervannsfarkoster.

Kontrakten omfatter også opsjoner for annen støtte på sjøbunnspreparering.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter feltutbyggingen, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna og eksportrørledningsprosjektet.

Den ubehandlede brønnstrømmen fra Ormen Lange skal ilandføres til Nyhamna i to 120 kilometer lange 30 tommers strømningsrør – og det er disse rørtraseene Geoconsult skal bistå med kartleggingen av.

På Nyhamna vil gassen bli prosessert, før den ferdige gassen blir eksportert i en nær 1200 kilometer lang rørledning til Easington i Storbritannia.

Kontraktstildelingen er betinget av at regjeringen godkjenner Plan for anlegg og drift (PAD) og Plan for utbygging og drift (PUD). Produksjonsstart på Ormen Lange-feltet skal etter planen finne sted i oktober 2007.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 100 kilometer utenfor Mørekysten, på en havdybde fra 800 til 1.100 meter.

Partnere i Ormen Lange:

Hydro (operatør for utbyggingsfasen) 18,0728 %
Shell (operatør for driftsfasen) 17,0375 %
Petoro 36,4750 %
Statoil 10,8441 %
BP 10,3420 %
ExxonMobil 7,2286 %

 

Les mer:

Nyheter om Ormen Lange-prosjektet