Uhellsutslipp fra "Eirik Raude"

februar 17, 2005, 09:00 CET

Et uhellsutslipp fra boreriggen "Eirik Raude" onsdag 16. februar førte til at fire kubikkmeter borevæske ble sluppet ut til sjø. Borevæsken inneholder i hovedsak leire og saltlake. Hydro har informert Statens Forurensningstilsyn om uhellet, selv om utslippet ikke medfører fare for skade på miljøet.

Hydro har sammen med selskapet Ocean Rig, som eier "Eirik Raude", gjort et omfattende arbeid for å unngå utslipp som kan skade det ytre miljø under den pågående leteboringen i Barentshavet.

I forbindelse med leteboringen benyttes en borevæske som i hovedsak inneholder vann, leire, salt og andre organisk nedbrytbare stoffer.

Utslippet av fire kubikkmeter borevæske omfatter i tillegg ca. 160 kilo glykol som er klassifisert som et "gult" kjemikalie.

Selskapet beklager hendelsen og vil arbeide for å unngå nye tilfeller. Hendelsen ble forårsaket av at en stor brottsjø røk en gummislange koblet til stigerøret under riggen.

Hydro gransker nå årsaken og vil sammen med riggselskapet Ocean Rig iverksette nødvendige tiltak for å unngå nye uhellsutslipp fra riggen.