Generaldirektørens kompensasjon fastsatt av styret

juli 25, 2005, 15:00 CEST

Styret i Hydro har fastsatt generaldirektørens lønn for 2005 til 4,45 millioner kroner.

Lønnen i 2004 var 4,33 millioner kroner.

Videre har styret besluttet å tildele generaldirektøren bonus for 2004 på 1,5 millioner kroner.