Norne-kontrakt til Stolt Offshore

august 31, 2005, 12:00 CEST

Stolt Offshore har fått kontrakt på marine operasjoner for en ny bunnramme som skal installeres på det Statoil-opererte Norne-feltet i Norskehavet. Kontrakten, som er tildelt av Statoil på vegne av partnerskapet i feltet, har en verdi på knapt 70 millioner kroner.

Bunnrammen, kalt K-rammen, skal kobles opp mot eksisterende havbunnssystem på Norne.

FMC Kongsberg Subsea skal levere rammen og Multimaskin i Mo i Rana skal bygge den.

Kontrakten med Stolt Offshore omfatter prosjektering, fabrikasjon og leveranse av fleksible rørledninger (jumpers), installasjon av manifold, samt oppkobling av rør og kontrollkabel mellom K-rammen og de eksisterende bunnrammene.

Stolt Offshore skal også installere K-rammen. Arbeidet blir gjort i løpet av september 2005, som en forlengelse av de pågående marine aktivitetene på Urd (Norne-satellittene Stær og Svale). Det øvrige arbeidet skal foregå sommeren og høsten 2006.

Brønnene skal bores og ferdigstilles neste år slik at produksjonen fra den nye rammen kan starte allerede høsten 2006.

Den nye brønnrammen øker utvinningen fra feltet med over 10 millioner fat olje.

Partnerskapet består av Statoil, Petoro, Hydro og Eni Norge.