Jubileumsstøtte til realfag i Norge

september 3, 2005, 07:00 CEST

Hydro har i forbindelse med selskapets 100 års jubileum besluttet å bidra til å styrke interessen for realfag i Norge. Hydro vil støtte Bergen Vitensenter med 100 millioner kroner over ti år for å utvikle det til å bli et opplevelses- og læringssenter av internasjonal standard.

- Hydro er en norsk industri- og kunnskapsbedrift med lange tradisjoner. Fremragende norsk kompetanse og forskningsinnsats har vært grunnlaget for Hydro gjennom 100 år. Unge mennesker med god innsikt i realfag og teknologi vil være viktig også for den framtidige utviklingen av Hydro og annen norsk kunnskapsbasert virksomhet. Vårt mål er at Bergen Vitensenter skal bli et senter av internasjonal standard og en drivkraft i arbeidet for styrke realfagene i Norge, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

Hydros bidrag på 100 millioner kroner til Bergen Vitensenter vil være rettet mot utvikling av utstillinger og muligheter for barn og ungdom til selv å utforske teknologiske løsninger, samt generell profilering av realfagenes betydning.

- Vi har valgt å gi vårt bidrag til utvikling av et nasjonalt ledende vitensenter i Bergen fordi byen er en viktig utdannings- og kunnskapsby i Norge, og fordi den har en helt spesiell posisjon i Hydros kunnskapsbaserte virksomhet. Innenfor blant annet petroleumsteknologi, klima- og havforskning finner vi i Bergen kunnskapsmiljøer som har en ledende posisjon internasjonalt, sier Reiten.

Hydro har gjennom 25 år utviklet en omfattende virksomhet på Sandsli utenfor Bergen. Virksomheten i Bergen omfatter driftsorganisasjon for de felt som Hydro er operatør for på norsk sokkel, boring i Norge og internasjonalt, samt selskapets teknologi- og forskningssenter for olje- og gassvirksomhet.

Hydros driftsorganisasjon i Bergen har ansvar for en samlet olje- og gassproduksjon på rundt 900.000 fat oljeekvivalenter per døgn.

Bergen Vitensenter ble etablert i 2001. Senteret vil flytte inn i nye lokaler på Marineholmen i Bergen i 2006/2007 og vil bli en publikums- og turistattraksjon i den nye bydelen som er under utvikling, i tillegg til å spille en viktig rolle i undervisning av barn og ungdom. En rekke av de sentrale kunnskapsinstitusjonene i Bergen er lokalisert på Marineholmen.

Støtten til Bergen Vitensenter blir overrakt til Bergens ordfører Herman Friele under Hydros jubileumsfest i Bergen lørdag 3. september.