Utvider stipendavtale med Universitetet i Bergen og CIPR

september 15, 2005, 14:00 CEST

Hydro forlenger selskapets stipendavtale med Universitetet i Bergen og Senter for integrert petroleumsforskning.

Avtalen har en ramme på ni millioner kroner over tre år og gjør det mulig å utdanne enda flere doktorgradsstipendiater og styrke undervisnings- og forskningsaktivitetene ved Universitetet i Bergen og Center for Integrated Petroleum Research (CIPR).

CIPR har status som nasjonalt senter for fremragende forskning innenfor petroleumsrettete fag, og er en viktig samarbeidspartner for Hydro.

- Det er viktig  at vi har sterke forsknings- og utdanningsmiljø innenfor våre kjerneområder i vårt nærmiljø. Vi har et langsiktig samarbeid innenfor geologi, geofysikk og reservoarteknikk og har rekruttert mange studenter fra Universitetet i Bergen og CIPR, sier direktør Jens Hagen i Hydro Olje & Energi.

Hydro har hatt en stipendavtale med Universitetet i Bergen og CIPR de siste fire årene.

Da avtalen ble forlenget ved Universitetet i Bergen onsdag 14. september, ble partene også enige om at det skal etableres en tredimensjonal "virtual reality"-vegg ved CIPR, og at det skal rekrutteres minimum tre nye doktorgradstipendiater. Det ble også bevilget midler til reisestipend for studenter og forskere, samt midler til feltkurs i Pyreneene.

Universitetet i Bergen
Senter for integrert petroleumsforskning (CIPR)