Bidrar til toleransebyggende kunnskapsspill

desember 7, 2005, 10:45 CET

Statoil har bidratt med én million kroner til utvikling av et toleransebyggende kunnskapsspill laget av FNs organisasjon for flyktninger, UNHCR.

Spillet "Mot alle Odds", som ble lansert i dag, 7. desember, er rettet mot elever i ungdomsskolen.

Det er basert på FNs konvensjon for menneskerettigheter, og er delt opp i tre deler: et dataspill, en faktadel og en lærerveiledning. Dataspillet gir en virtuell erfaring av det å være flyktning og asylsøker, og hvordan det er å starte et nytt liv i et fremmed land.

– Statoil støtter prosjektet fordi vi ser det som en viktig del av vårt samfunnsansvar. Vi ønsker å bekjempe alle former for menneskerettighetsbrudd, sier konserndirektør for Helse, miljø og sikkerhet,  Nina Udnes Tronstad.

Statoil har, som en nasjonal og internasjonal aktør, et ansvar for å støtte opp om internasjonale initiativ som fremmer toleranse og mangfold, understreker Udnes Tronstad.

Hun deltok på den offisielle lanseringen på Midtstuen skole i Oslo, sammen med blant andre FNs høykommissær for flyktninger, António Guterres, og leder for Utlendingsdirektoratet, Trygve G. Nordby.

Statoil har et samarbeid med UNHCR (United Nations high commissioner for refugees) på lokalt plan blant annet i Angola og Aserbajdsjan.