Hurtigruteskip kan bli leid inn for Ormen Lange-utbyggingen

juli 18, 2006, 14:00 CEST

Hydro er i samtale med Hurtigruten Group ASA om leie av hurtigruteskip for å sikre nok sengekapasitet under toppbemanningen for Ormen Lange-prosjektet i høst.

Dette kan sikre Hydro en ekstra kapasitet på 200-300 sengeplasser.

Under den planlagte toppen i bemanningen for utbyggingen av landanlegget for Ormen Lange-gassen vil i overkant av 3.000 mennesker bo og arbeide på Nyhamna i Aukra kommune.

Hurtigruteskipet vil trolig i begynnelsen av september legge til kai i nærheten av landanlegget på Nyhamna.

I tillegg til skipene vil Hydros anleggshotell dekke behovet for sengeplasser. Det allerede etablerte anleggshotellet har nesten 3.000 rom – like mange som noen av verdens største hoteller.

Hovedårsaken til det økte behovet for sengeplasser er at oppbemanningskurven hos prosjektets kontraktører har vist seg å bli noe spissere enn tidligere planlagt, med en toppbemanning som vil vare i to-tre måneder. For å kunne møte kontraktørenes behov for overnattingskapasitet og ha tilstrekkelig reservekapasitet har Ormen Lange-operatøren Hydro funnet det formålstjenlig å leie inn hurtigruteskip.

I tillegg har det vært en lavere lokal og regional rekruttering enn forventet. Dermed får Ormen Lange-prosjektet et større behov for å hente arbeidskraft langveisfra.