Tomt på Blåmann

august 31, 2006, 16:00 CEST

Statoil har avsluttet boringen av en undersøkelsesbrønn i Blåmann-prospektet i Tampen-området i Nordsjøen. Det ble ikke påvist hydrokarboner.

Hensikten med boringen var å påvise hydrokarboner. Undersøkelsesbrønn 33/9-20 er lokalisert tre kilometer nordøst av Murchison-plattformen på britisk sokkel og vest av Delta-funnet i blokk 33/9-6. Brønnen ble boret fra Murchison-plattformen, som opereres av CNR International. Det er første gang en letebrønn på norsk sokkel er boret fra en britisk plattform. Det blir nå vurdert om det skal bores et sidesteg.

– Vi er naturligvis skuffet. Nå må vi revurdere våre planer for denne strukturen, sier Tim Dodson, Statoils lededirektør på norsk sokkel.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 037D er Statoil (operatør) med en andel på 21,875 prosent og Revus med andel på 78,125 prosent.