Undervannssystemer til Gjøa

desember 6, 2006, 09:00 CET

Statoil, som er utbyggingsoperatør for Gjøa-feltet i Nordsjøen, har på vegne av partnerne i lisensen inngått en kontrakt med FMC Technologies om levering av undervannssystemene til feltet.FMC Technologies skal levere 14 ventiltrær og 5 brønnrammer med manifolder. Kontrakten omfatter også systemer for produksjonskontroll, vedlikeholdssystemer for brønnintervensjoner samt opsjon for navlestrengskabler (umbilicals). Selskapet får i tillegg opsjon på assistanse og vedlikehold av fasilitetene under installerings- og driftsfasene.

– Vi er veldig fornøyde med denne avtalen. Vi går sammen med en leverandør vi vet vil kunne levere på tid og kost for denne viktige delen av utbyggingen, kommenterer Kjetel Rokseth Digre, som er prosjektleder for Gjøa-utbyggingen.

– Kontrakten er med på å robustgjøre gjennomføringen av Gjøa-prosjektet, og den gjør det mulig å begynne boringen av produksjonsbrønner så tidlig som høsten 2008, sier han.

Endelig tildeling av kontrakten forutsetter at partnerne leverer planer for utbygging, drift og anlegg (PUD/PAD) og at myndighetene godkjenner disse planene.

Gjøa er lokalisert i blokkene 35/9 og 36/7. Feltet ble påvist i 1989.

Etter planen skal gassen rutes gjennom det britiske rørledningssystemet Flags til St. Fergus i Skottland. Oljen skal sendes i rør til Troll II-ledningen og videre til den Statoil-opererte Mongstad-terminalen i Hordaland. Etter planen settes Gjøa i produksjon i 2010.

Gaz de France tar over som operatør for Gjøa når feltet settes i drift.

Rettighetshaverne i lisensen er Gaz de France (30 prosent), Petoro (30), Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea (8).