Ny kontrakt tildelt på byggeoppdrag for Ormen Lange

desember 21, 2006, 12:00 CET

På vegne av lisensgruppen for gassfeltet Ormen Lange har Hydro gitt Skanska Norge AS kontrakt på de avsluttende bygg- og anleggsarbeidene for gassprosesseringsanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Kontrakten har en foreløpig verdi på 92 millioner kroner.

Kontrakten omfatter arbeider i forbindelse med gjenoppretting og klargjøring av ulike deler av anleggsområdet på Nyhamna, forberedelser til et mulig testanlegg for undervanns gasskompresjon, arbeider i kaiområdet og forskjellige nødvendige arbeider mot slutten av byggeperioden og under oppstarten av det landbaserte prosesseringsanlegget.

Aktivitetene som er knyttet til kontrakten, tar til umiddelbart på nyåret og er planlagt ferdige i 2008.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Feltet ligger 100 kilometer utenfor nordvestkysten av Norge på vanndyp på mellom 850 og 1.100 meter.

Partnere i Ormen Lange-lisensen

  • Hydro (operatør for utbyggingsfasen) – 18,0728 prosent
  • Shell (operatør for driftsfasen) – 17,0375 prosent
  • Petoro – 36,4750 prosent
  • Statoil – 10,8441 prosent
  • DONG – 10,3420 prosent
  • ExxonMobil – 7,2286 prosent