Den nye organisasjonen

mars 19, 2007, 07:00 CET

Undersøkelse og produksjon Norge

Drift Nordsjøen Lars Chr Bacher (42) fra Statoil 

Leting Tim Dodson (47) fra Statoil 

Driftsutvikling Torstein Hole (47) fra Statoil 

Drift Vest Arne Sigve Nylund (46) fra Statoil 

Boring og brønn Per Haaland (48) fra Statoil 

Helse, miljø

og sikkerhet Tove Rørhuus (50) fra Statoil 

Finans og kontroll Siv Solem (40) fra Hydro 

Reserve og

forretningsutvikling Hege Marie Norheim (40) fra Hydro 

Personal og organisasjon Anne T Hestenes (45) fra Statoil 

Drift Nord Øystein Michelsen (51) fra Hydro 

     

Internasjonal undersøkelse og produksjon

Finans og kontroll Anders Hatteland (39) fra Statoil 

Global leting Bill Maloney (51) fra Statoil 

Forretningsutvikling John Knight (49) fra Statoil 

Europa og Nord-Afrika Ottar Rekdal (57) fra Statoil 

Nord-Amerika Øivind Reinertsen (54) fra Statoil 

Det søratlantiske basseng Kjetil Solbrække (44) fra Hydro 

Eurasia, Midtøsten og Asia Torgeir Kydland (50) fra Hydro 

Personal og organisasjon Lise Sollerud (47) fra Hydro 

Helse, miljø og sikkerhet Roald Riise (54) fra Statoil 

     

Prosjekter

Offshoremodifikasjoner Morten Ruth (49) fra Statoil 

Anskaffelser Kjell-Erik Østdahl (42) fra Statoil 

Finans og kontroll Marion Svihus (51) fra Statoil 

Landanlegg Knut Magne Vågen (43) fra Statoil 

Offshore prosjekter og satellittfelt Bård Heimset (51) fra Statoil 

Prosjektledelse Olav Jan Støve (55) fra Hydro 

Prosjektstyring Halfdan Brustad (46) fra Hydro 

Internasjonal Einar Kilde (46) fra Hydro 

Personal, organisasjon og HMS Helga Nes (50) fra Hydro 

     

Teknologi og ny energi

Forskning og utvikling Morten Loktu (46) fra Statoil 

Tidligfase og

konseptutvikling Bjarne Bakken (48) fra Statoil 

Marin teknologi og operasjoner Øystein Håland (52) fra Statoil 

Undergrunnsteknologi Hilde Tonne (41) fra Hydro 

Personal, organisasjon og HMS Heidi Drilen (48) fra Statoil 

Global leteteknologi Bård Krokan (44) fra Hydro 

Prosess- og foredlingsteknologi Halfdan Knudsen (48) fra Hydro 

Finans og kontroll Torje Saur (40) fra Statoil 

Ny energi Alexandra Bech Gjørv (41) fra Hydro 

     

Naturgass

Prosessering og transport Knut Barland (48) fra Statoil 

Internasjonal

gassutvikling Irene Rummelhof (40) fra Statoil 

Forsyning og

infrastruktur Maria Moræus Hanssen (42) fra Hydro 

Kortsiktig handel

og operasjoner Tor Martin Anfinnsen (46) fra Statoil 

Markedsføring Bjørn R Jacobsen (51) fra Statoil 

Finans og kontroll Trine Kloster (42) fra Statoil 

Strategi og analyse Jan Rune Schøpp (43) fra Statoil 

Helse, miljø og sikkerhet Snorre W Jensen (60) fra Statoil 

Personal og organisasjon Liv H Berstad (49) fra Statoil 

     

Foredling og markedsføring

Oljehandel og forsyning Jan K Karlsen (48) fra Statoil 

Foredling Einar Strømsvåg (51) fra Statoil 

Energi og detaljhandel Jacob Schram (44) fra Statoil 

Personal og organisasjon Heidi Sunde (52) fra Statoil 

Finans og kontroll Bent Rune Solheim (42) fra Statoil 

Helse, miljø og sikkerhet Egil Kai Elde (49) fra Statoil 

Strategi og forretningsutvikling Peder Sortland (43) fra Statoil 

     

Økonomi og finans

Finans Stig H Christiansen (39) fra Statoil 

Juridisk Tom M Eide (46) fra Statoil 

Plan og prestasjonsledelse Torgrim Reitan (38) fra Statoil 

Investorrelasjoner Lars T Sørensen (46) fra Statoil 

Risikostyring Petter Kapstad (52) fra Statoil 

Regnskap og

finansiell kontroll Kåre Thomsen (54) fra Statoil 

Strategi og oppkjøp David W. Nunn (54) fra Hydro 

Skatt Finn Lexow (39) fra Hydro 

Fnansielle operasjoner Egil Steinberg (50) fra Statoil 

     

Staber og konserntjenester

Personal og organisasjon Jens R. Jenssen (53) fra Statoil 

Global business services Hans Jakob Hegge (38) fra Statoil 

Helse, miljø og sikkerhet Gunnar Breivik (48) fra Hydro 

Informasjonsstyring og -teknologi Rune Espedal (50) fra Statoil 

Styringssystemer Randi Grung-Olsen (55) fra Statoil 

Integritet og samfunnsansvar Anders Kullerud (52) fra Hydro 

Kommunikasjon Reidar Gjærum (46) fra Statoil 

Konsernrevisjon Stein Egil Næss (55) fra Statoil