Planlagte revisjonsstanser i Oseberg-området

mai 9, 2007, 08:45 CEST

Det vil bli gjennomført revisjonsstanser for planlagt modifikasjons- og vedlikeholdsarbeid på offshoreinstallasjonene i Oseberg/ Grane-området samt Stureterminalen i år. Hydros tidligere kommuniserte produksjonsmål blir ikke påvirket av de planlagte stansene.

Hydro gjennomfører med jevne mellomrom full nedstengning av produksjonen på offshoreinstallasjonene der selskapet er operatør, for å utføre nødvendige vedlikeholdsarbeider, installere nytt utstyr, foreta inspeksjoner og modifikasjoner, samt utføre nødvendige sveiseaktiviteter.

I 2007 vil det bli gjennomført revisjonsstans på følgende plattformer og landanlegg:

Oseberg Feltsenter, Oseberg Øst, Oseberg Sør, Oseberg C, Brage, Heimdal, Grane og Stureterminalen.

Samtlige av disse installasjonene er knyttet sammen gjennom deling av utstyr og kapasitet for prosessering og transport av olje og gass.

Arbeidet vil hovedsakelig foregå fra 30. mai til 6. juni, mens Heimdal-plattformens prosessanlegg vil være nedstengt fra 28. mai til 11. juni. Gasstransitt over Heimdal vil kun være nedstengt fra 30. mai klokken 06.00 til 3. juni klokken 06.00.

Oseberg Gass Transport vil være nedstengt i perioden fra 29. mai klokken 06.00 til 10. juni klokken 06.00.

Bortfall av produksjon som følge av revisjonsstansene er reflektert i Hydros planer for 2007 som ble kommunisert på selskapets kapitalmarkedsdag i desember 2006.