Setter ut lenser ved Statfjord

desember 14, 2007, 12:52 CET
Bilde

Oljelense i bruk 14. desember. (Foto: Marit Hommedal)

På formiddagen kartlegger et fly fra Kystverket oljeflakets utstrekning. De havgående lensene vil bli lagt ut der flyobservasjonene viser størst konsentrasjon av olje.

Observasjonene fra lufta viser at oljen er tynn og blåaktig og at det kun er små forekomster av olje som har dannet klumper. 

Værforholdene på Statfjord-feltet har bedret seg noe i løpet av natten. Bølgehøyden er litt over tre meter, og det blåser frisk bris. Værmeldingen viser at det fram til lørdag morgen er et værvindu som tillater bruk av oljevernutstyr. 

Etter utslippet har oljen beveget seg lite, oljen befinner seg fremdeles i området mellom Statfjord- og Snorre-feltene.
Drivbanemodellering antyder svak bevegelse i østlig retning.

Sintef vil i dag foreta vannsøylemålinger fra fartøyet ”Leikvin”, mens NINA (Norsk institutt for naturforskning) vil foreta fugleobservasjoner fra et SAR-helikopter. Fugleobservasjoner ble også gjennomført i går. Det er ikke registrert ansamlinger av sjøfugl i området.

Bilde

ROV-bilde av slangebruddet.

 

Downloads