Kvitebjørn starter produksjon

januar 18, 2008, 08:44 CET
Kvitebjørn

(Foto: Øyvind Hagen)En rutinemessig inspeksjon i fjor høst avdekket at gassrøret fra Kvitebjørn til Kollsnes er trukket ut av posisjon av et skipsanker, mens rørledningens vektkappe ble påført ytre skader.

Nærmere inspeksjoner førte til at gassrøret ble stengt ned mens ytterligere undersøkelser ble foretatt. Dette medførte at oppstart av produksjon på Kvitebjørn ble utsatt.

Kvitebjørn var stengt ned grunnet omfattende brønnoperasjoner. Skaden på rørledningen fikk i tillegg konsekvenser for gasseksporten fra Visund som også benytter rørledningen.

Interne og eksterne fagmiljøer har gjennomført grundige beregninger og vurderinger og er samstemt om at røret har tilstrekkelig teknisk integritet og er kvalifisert for midlertidig drift. Petroleumstilsynet er blitt holdt løpende informert om arbeidet og konklusjonene.

Reparasjonen av rørledningen er væravhengig og vil derfor bli gjennomført i sommerhalvåret.

Produksjonen på Kvitebjørn er startet opp, og gass fra både Visund og Kvitebjørn transporteres nå til Kollsnes.

Kvitebjørn stengte ned produksjonen i mai 2007 for å unngå videre trykkavlastning av reservoarene og dermed sikre forsvarlig boring av gjenstående brønner.

Omtrent samtidig med at den siste brønnen i primærboreprogrammet var ferdig, ble rørledningsskaden oppdaget – noe som forhindret oppstart av Kvitebjørn i november i fjor.

I oktober i år vant bore- og brønnmiljøet i StatoilHydro den nasjonale Teknologiprisen 2007 nettopp for sin banebrytende boreteknologi på Kvitebjørn-feltet.

Kontaktperson:
Pressetalsmann Gisle Johanson
Tlf: 41 44 00 50

Fakta om Kvitebjørn:
  • Kvitebjørn-feltet ligger i blokk 34/11, øst for Gullfaks-feltet i Nordsjøen
  • Produksjonen fra gass- og kondensatfeltet startet 26. september 2004
    Feltet startet leveransene av gass 1. oktober 2004
  • Basert på gjeldende planer er det forventet å utvinne om lag 55 milliarder kubikkmeter gass og 22 millioner kubikkmeter kondensat
  • Plattformen ble installert på feltet i Nordsjøen 16. mai 2003