Svein Rennemo valgt som styreleder 

januar 30, 2008, 14:26 CET
Svein Rennemo

Svein Rennemo

(Foto: Kåre Foss/Hydro)

Svein Rennemo (60) har siden 2002 vært konsernsjef i Petroleum Geo-Services ASA (PGS). PGS er en global serviceleverandør til oljeindustrien og leverer tjenester innen geofysikk.

Rennemo slutter i henhold til avtale som konsernsjef i PGS 1. april, og tiltrer av habilitetsårsaker ikke styret i StatoilHydro før etter sin avgang i PGS.

Marit Arnstad vil fungere som styrets leder inntil Rennemo tiltrer.

Svein Rennemo har en bred industriell og internasjonal erfaring. Han er utdannet  sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1971. Etter embetseksamen var han analytiker og rådgiver innen pengepolitikk og samfunnsøkonomi i Norges Bank, OECD-sekretariatet i Paris og Finansdepartementet.

Fra 1982 til 1994 hadde Rennemo flere ulike lederstillinger i Statoil, senest som administrerende direktør for Petrokjemidivisjonen.  Fra 1994-2001 var Rennemo ansatt i Borealis, først som visekonsernsjef og CFO og fra 1997 som konsernsjef.

Rennemo er i dag styreleder i Statnett SF og Intopto AS. Han er også medlem av styret i Norsk Hydro ASA, et verv han vil trekke seg fra.

Styret i StatoilHydro vil fra Rennemos tiltreden bestå av Svein Rennemo (leder), Marit Arnstad (nestleder), Elisabeth Grieg, Grace Reksten Skaugen, Kjell Bjørndalen, Roy Franklin og Kurt Anker Nielsen som aksjonærvalgte styremedlemmer og Lill-Heidi Bakkerud, Claus Clausen og Morten Svaan som ansattevalgte styremedlemmer. I tillegg vil Ragnar Fritsvold og Geir Nilsen møte i styret på vegne av de ansatte.

Kontaktperson:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil)