Rask produksjonsstart for Yttergryta

januar 6, 2009, 15:59 CET
Bilde 

Feltet har gått fra funn til produksjon på halvannet år, og første del av havbunnsanlegget var allerede på plass før leteboringen begynte.

Bilde

Svein Hatlem

– Vi ville komme i gang med produksjonen så raskt som mulig for å bidra til å opprettholde produksjonsstrømmen fra Åsgard-feltet, sier Svein Hatlem, produksjonsdirektør for Åsgard.

Den raske realiseringen fra funn til produksjon har vært mulig fordi kunnskapen om undergrunnen i området er god, og det har vært mulig å knytte opp havbunnsanlegget mot den eksisterende infrastrukturen på Åsgard-feltet.

– Vi har startet produksjonen fire måneder før planen takket være en effektiv prosjektgjennomføring, sier Hatlem.

Bilde

 

Gassen fra Yttergryta inneholder svært lite karbondioksid (CO2), og skal blandes med eksportgassen fra Åsgard.

Produksjonen fra feltet vil bli styrt etter behovet fra Åsgard-feltet.

Yttergryta er det første feltet StatoilHydro som samlet selskap har arbeidet fram fra PUD til produksjonsstart.

De utvinnbare reservene i feltet er på rundt elleve millioner fat oljeekvivalenter.

Fakta om Yttergryta:
  • Gassfelt om lag 33 kilometer øst for Åsgard B-plattformen i Norskehavet
  • Bygges ut med et undervannsanlegg og én produksjonsbrønn på om lag 2.400 meter
  • Letebrønnen på Yttergryta ble boret i juni 2007. Plan for utbygging og drift (PUD) ble overlevert myndighetene i januar 2008, og ble godkjent i mai 2008
  • Utvinnbare reserver er 1,75 milliarder standard kubikkmeter gass med svært lavt CO2-innhold, og noe kondensat i tillegg
  • Rettighetshavere: StatoilHydro (operatør) (45,75 prosent), ENI (9,80), Total (24,50) og Petoro (19,95)