StatoilHydro og Statkraft sammen om havvindpark

april 1, 2009, 09:01 CEST
Bilde

 

 
Vindparken på 315 MW vil bestå av 88 turbiner, og produksjonen skal etter planen starte i 2011.

Når parken er kommet i full drift, forventes en årlig produksjon på om lag 1,1 TWh, som er nok til å forsyne ca. 220 000 britiske husstander med miljøvennlig kraft. De totale investeringene er estimert til ca. 10 milliarder kroner.

Sheringham Shoal-prosjektet har til nå vært heleid av StatoilHydro. Gjennom avtalen kjøper Statkraft 50 prosent av aksjene og blir dermed en likeverdig partner i prosjektet. StatoilHydro vil ha operatøransvaret i byggefasen.

Sheringham Shoal blir den største vindparken i både StatoilHydros og Statkrafts vindkraftporteføljer. Partnerskapet og beslutningen om utbygging av havvindparken er et stort skritt på veien mot å innfri de to selskapenes vindkraftambisjoner.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

– Det er med stor glede vi nå offentliggjør vår beslutning om å gå videre med dette betydelige prosjektet sammen med Statkraft. Vi tror at denne felles innsatsen vil skape verdier både for selskapene, for våre eiere og for samfunnet. Gradvis oppbygging av en sterkere posisjon innen fornybar energi er et ledd i StatoilHydros langsiktige strategi. Sheringham Shoal er et godt kommersielt prosjekt som viser vår målrettethet og kapasitet i så henseende, sier StatoilHydros konsernsjef, Helge Lund.

– Utbyggingen av fornybar energi i Europa vil øke voldsomt frem mot 2020, og det er forventet at vindkraft vil stå for 50 prosent av veksten. Statkraft er allerede Europas største produsent av fornybar energi og har omfattende erfaring med landbasert vindkraft. Gjennom partnerskapet med StatoilHydro går vi nå også inn i havvindindustrien, i tråd med vår vekststrategi og de investeringsplaner vi allerede har kommunisert til markedet, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Sheringham Shoal ligger mellom 17 og 23 kilometer utenfor havnebyen Sheringham i North Norfolk og dekker et havområde på 35 km2. Byggearbeidene vil starte på forsommeren, og gradvis oppstart av produksjonen skal etter planen finne sted i 2011. Sheringham Shoal havvindpark har fått alle nødvendige konsesjoner for utbygging og drift.

StatoilHydro og Statkraft deltar også i den tredje konsesjonsrunden for utbygging av havvindkraft i Storbritannia. Selskapene har søkt konsesjoner gjennom konsortiet Forewind, hvor også SSE/Airtricity og RWE/Npower er med som partnere.

StatoilHydro og Statkraft inviterer til pressekonferanse i dag kl. 11.00 på StatoilHydros kontor på Vækerø i Oslo. Konsernsjefene Helge Lund og Bård Mikkelsen vil være til stede.

Ytterligere informasjon:

StatoilHydro:
- Øistein Johannessen, informasjonssjef, + 47 970 79 693
- Gine Wang, informasjonsdirektør, +47 976 94 340
- Anne Strømmen Lycke, direktør vindkraft, +47 977 94 966
- Morten Sven Johannessen, Investor Relations, +47 909 34 148

Statkraft:
- Knut Fjerdingstad, pressetalsmann, +47 901 86 310
- Haakon Alfstad, direktør vindkraft, +47 950 79 515
- Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, +47 900 23 021

Om partnerselskapene:

StatoilHydro er et integrert teknologibasert energiselskap med virksomhet primært rettet mot oppstrøms olje- og gassvirksomhet. Selskapet, som har sitt hovedkontor i Norge, har over 30 års erfaring fra norsk kontinentalsokkel og har vært pioner for komplekse offshoreprosjekter under de tøffeste forhold. Selskapets forretningskultur bygger på sterke verdier og høy etisk standard. Målet vårt er å oppnå langsiktig vekst og fortsette å utvikle teknologier og håndtere prosjekter som kan møte verdens energi- og klimautfordringer på en bærekraftig måte. StatoilHydro er notert på NYSE og Oslo Børs.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, med en samlet installert kapasitet på over 14.800 MW. Selskapet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft åpnet sin første vindpark i 2002 og eier og driver nå tre vindparker på land i Norge med en samlet installert kapasitet på 244 MW. I Storbritannia har Statkraft et vannkraftanlegg i drift i Wales, en vindpark under utbygging i Wales og konsesjon for en ny vindpark i Skottland. Selskapet har rundt 3000 ansatte i over 20 land og er heleid av den norske stat.

Downloads