Nytt funn i Nordsjøen

mai 13, 2009, 09:33 CEST
Map
 
Brønnen 16/2-5 er boret under utvinningstillatelse 265, hvor StatoilHydro er operatør.

Brønnen påviste gass og olje med assosiert kondensat i bergarter tolket til periodene jura eller trias/perm.

Høsten 2007 påviste boring av en undersøkelsesbrønn gass og olje om lag 6,5 kilometer lenger nord. Gass- og oljefunnet i brønn 16/2-5 er sannsynligvis en del av samme det hydrokarbonsystemet.

De to gassfunnene er foreløpig anslått til mellom tre og ti milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass til sammen. Nærmere studier av innsamlet brønndata er nødvendig for å evaluere ressursene og avgjøre videre aktivitet rundt funnet.

Brønnen 16/2-5 er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 265.
Bilde

Boreriggen West Epsilon (til høyre) har boret undersøkelsesbrønnen 16/2-5 i Nordsjøen. Her fotografert sammenkoplet med Huldra-plattformen. (Foto: Harald Pettersen)

– Dette er en ny og spennende letemodell som øker mulighetene for flere funn i et modent område hvor StatoilHydro har styrket sin posisjon gjennom nye lisenser og overtakelse av lisensandeler, sier Noralf Steinsland, StatoilHydros lisensleder for Nordsjøen.

Brønnen 16/2-5 ble boret av boreriggen West Epsilon til et vertikalt dyp av 2324 meter under havflaten. Havdypet er 109 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265 er StatoilHydro (40 prosent), Petoro (30), Det norske oljeselskap (20) og Talisman Energy Norway (10).