StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mai 18, 2009, 16:03 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 4.548.624 aksjer. Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenforstående primærinnsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 121,10 pr. aksje.

 Navn Kjøp Ny beholdning
 Bjørn, Benedikte 47 422
 Bjørnson, Rune 418 7.328
 Eide, Tom Melbye 474 7.934
 Fristvold, Ragnar Per 128 596
 Gjærum, Reidar 354 6.797
 Jacobsen, Jon Arnt 460 10.406
 Koch, Nina Birgitte 34 1.900
 Lund, Helge 1.089 22.147
 Mellbye, Peter 418 11.645
 Michelsen, Øystein 521 5.212
 Myrebøe, Gunnar 211 5.329
 Nes, Helga 66 3.531
 Nilsen, Geir 92 718
 Skeie, Svein 38 3.749
 Svaan, Morten 129 1.083
 Sætre, Eldar 418 9.119
 Sørensen, Lars Troen 223 3.198
 Thomsen, Kåre 333 7.193
 Øvrum, Margareth 567 11.318


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.