Tildeler kontrakter for offshoretjenester

mai 29, 2009, 15:30 CEST

 

Bilde

Statfjord B.

(Foto: Øyvind Hagen)

De to rammekontraktene går over tre år, med to mulige opsjonsperioder på to år for hver av rammekontraktene. Til sammen dekker de to kontraktene nesten alle feltene StatoilHydro er operatør for i Nordsjøen.

Deepwell Norge AS får rammekontrakt for wireline-operasjoner på feltene Statfjord, Snorre og Sleipner, mens Aker Well Service får kontrakter for øvrige operasjoner på norsk sokkel, med unntak av feltene Morvin og Tyrihans.

– Disse avtalene gir oss tilgang på tjenester som er svært viktig for opprettholdelsen av produksjonen i årene fremover, uttaler Geir Slora, leder for boring og brønn i Undersøkelse og produksjon Norge. – Vi er avhengige av profesjonelle leverandører og vil følge selskapene tett for å sikre at våre krav til kapasitet og kvalitet blir ivaretatt, sier han.

Anders Opedal, leder for anskaffelser i StatoilHydro, mener at disse avtalene bidrar til økt konkurranse, noe som vil stimulere til bedre tjenester innen dette området på norsk sokkel.

– Deepwell Norge AS er et selskap som er relativt nytt for StatoilHydro, men som har svært gode referanser med seg, sier han.

Opedal vurderer selskapet som sterkt innen innovasjon og ny teknologi.

– Aker Well Service kjenner vi godt fra før. Selskapet kan vise til gode HMS-resultater over tid. Vi tror også at dette er et selskap som kan løfte effektiviteten til StatoilHydro ytterligere, sier Opedal.

Rammekontraktene inngås med forbehold om godkjenning fra partnerne.