StatoilHydro inngår avtale om å kjøpe råoljeterminalen South Riding Point

juli 8, 2009, 15:08 CEST
Bilde

Lagrings- og omskipingsterminalen South Riding Point.

 Avtalen er en aksjekjøpsavtale (SPA) om kjøp av råoljeterminalen fra det kanadiske allmennaksjeselskapet World Point Terminals Inc.

Kjøpet av South Riding Point-terminalen omfatter oljelager- og omlastingsfasilitetene, samt World Points 50 prosent andel i slepebåtselskapet Freepoint Tug and Towing Service. Begge virksomheter ligger på Grand Bahama Island. Terminalen ligger på en tomt som er utleid av et selskap kontrollert av Bahamas’ myndigheter.

Avtalen mellom World Point Terminals og StatoilHydro forutsetter:
 
  • Langsiktig forlengelse av leieavtalen med myndighetene på Bahamas til vilkår som er akseptable for StatoilHydro.
  • Tilfredsstillende due diligence.
  • Godkjenning og nødvendig klarering fra relevante myndigheter på Bahamas.

Samlet transaksjonsverdi er 263,2 millioner US dollar, dvs. om lag 1,7 milliarder norske kroner.
Bilde

StatoilHydros konserndirektør Jon A. Jacobsen i Foredling og markedsføring.

(Foto: Kim Laland)


– Oppkjøpet er et strategisk grep som støtter StatoilHydros globale vekstambisjon. Det vil styrke StatoilHydros markeds- og handelsposisjon i Nord-Amerika ved å sikre full terminalkapasitet, sier konserndirektør Jon A. Jacobsen i Foredling og markedsføring.

– StatoilHydros mål er å oppgradere terminalen for å muliggjøre blanding av alle typer råoljer, blant annet tungoljer, fortsetter han.

StatoilHydro har leid lagringskapasitet ved South Riding Point-terminalen siden 1993. Alle de 55 nåværende ansatte ved terminalen vil bli spurt om å fortsette i sine stillinger og vil bli tilbudt faste stillinger i StatoilHydro.

South Riding Point er fullverdig medlem av Clean Caribbean America (CCA). CCA er en oljevernsforening som dekker Det karibiske hav og tilbyr utstyr og ekspertise til sine medlemsselskaper for å håndtere eventuelle forurensningshendelser til havs. I tillegg har South Riding Point ekspertise og eget oljevernsutstyr plassert på området.

StatoilHydro forventer at relevante offentlige godkjennelser vil foreligge i løpet av tredje kvartal 2009 og at handelen vil bli gjennomført innen utløpet av året.

South Riding Point:

 Beskrivelse

Mengde/plassering

 Tanker6,75 millioner fat
(10 lagringstanker)
 Kaiplasser 2 (1 for supertankere - VLCC)
 Ansatte 55
 Innleide 20
 Plassering Grand Bahama Island
 Slepebåter 5


Kontaktperson presse:
Cathrine Torp: Tlf + 47 415 60 264.