Produksjonsstart på Tune Sør

juli 20, 2009, 10:32 CEST
Bilde

Tune Sør er knyttet opp til Oseberg via Tune havbunnsramme

(Illustrasjon: StatoilHydro)

– Forventet produksjon fra Tune Sør er på 1,4 millioner standard kubikkmeter gass per dag. I løpet av første produksjonsår utgjør Tune Sør 10 prosent av gassen som eksporteres fra Oseberg feltsenter. Dette er et viktig bidrag til å opprettholde den positive produksjonsutviklingen på Oseberg, sier Torstein Hole, direktør for Drift Vest i StatoilHydro.

Tune Sør er bygget ut som en satellittbrønn knyttet opp til Tune-bunnrammen 10 kilometer sørvest for Oseberg feltsenter i Nordsjøen.

– Tune Sør utnytter ledig kapasitet i den eksisterende infrastrukturen i Oseberg-området. Det gir maksimal utnyttelse av ressursene i området, sier Hole.

I løpet av 20 år med drift har Oseberg-området bydd på mye mer olje og gass enn man så for seg da man leverte utbyggingsplanene for feltet. Reservene på feltet har blitt mer enn doblet, fra 1 milliard fat til 2,4 milliarder fat olje. Utvikling av satellittfelt som Tune har vært sentrale i denne utviklingen.

Satellittene Tune, Vestflanken, Oseberg Sør J-struktur, Gamma Main Statfjord og Oseberg Delta bidrar med over 170 millioner fat oljeekvivalenter i løpet av 2009.

I mars påviste StatoilHydro enda mer olje og gass i Oseberg-området i Katla-brønnen. Dette feltet vil trolig også bli utviklet med tilknytning til en av de eksisterende havbunnsinstallasjonene i Oseberg-området.

Rettighetshavere er StatoilHydro (operatør, 50 prosent), Petoro (40 prosent) og Total E&P Norge (10 prosent).

Fakta om Tune Sør

  • Del av Tune-feltet – i hovedsak beliggende i blokk 30/8 / PL190
  • Feltet ble oppdaget i 1995. Tune Sør ble påvist i 2002.
  • Plan for utbygging og drift ble innsendt i 1999, og omfattet også Tune Sør som en mulig fremtidig faset utbygging av feltet.
  • Utbygging av Tune Sør ble godkjent av Hydro i 2005 med bruk av utstyr opprinnelig anskaffet for Tune Nord – som ble stanset.
  • Utbygging består av en enkelt satelittbrønn , knyttet opp mot Tune Main , samt modifikasoner på Oseberg D-plattformen.
  • Rørledning og umbilical ble installert i 2006 og koblet opp mot Tune Main
  • Brønnen ble boret i 2009, og oppkobling mot satellittbrønn gjennomført sommeren 2009.
  • Produksjonsstart juli 2009.
  • Forventet platåproduksjon fra Tune Sør er ca 1,5 millioner standard kubikkmeter gass i 2009-2010 per dag.