Statoil utpekt som operatør på pre-salt-blokker i Angola

januar 26, 2011, 07:52 CET

Statoil har levert sitt bud som en del av den begrensede offentlige budrunden som Sonangol har arrangert for deltakelse i pre-salt-lisenser i Kwanza-bassenget utenfor Angola.

Statoils bud omfatter operatørskap for blokkene 38 og 39 og deltakelse i blokkene 22, 25 og 40 med et omfattende arbeidsprogram og signaturbonus for hver blokk.

Bilde

Tim Dodson

Sonangol har kunngjort juryens forslag til sammensetning av de ulike konsortiene for pre-salt-blokkene tildelt i den begrensede offentlige budrunden.

- Pre-salt i Angola er et uutforsket leteområde med stort potensial. Statoil kan få tilgang til viktige leteprospekter som antas å tilsvare pre-salt i Brasil. Ved å sikre seg en større portefølje av leteblokker tidlig i dette nye området, posisjonerer Statoil seg strategisk med ytterligere mulighet for verdiskapning dersom potensialet bekreftes, sier konserndirektør for leting Tim Dodson.

Statoil er utpekt av juryen for budrunder som operatør på følgende blokker:

  • Blokk 38, 6298 kvadratkilometer. Statoil operatør med 40 prosents andel.
  • Blokk 39, 7800 kvadratkilometer. Statoil operatør med 40 prosents andel.

Statoil er utpekt av juryen for budrunder som partner på følgende blokker:

  • Blokk 22, 5180 kvadratkilometer. Statoil partner med 20 prosents andel.
  • Blokk 25, 4825 kvadratkilometer. Statoil partner med 20 prosents andel.
  • Blokk 40, 7588 kvadratkilometer. Statoil partner med 20 prosents andel. 

Formell tildeling av blokkene avhenger av det angolanske oljeministeriets beslutning knyttet til eventuelle klager på juryens valg, samt vellykkede forhandlinger av kontraktmessige vilkår, bl.a. produksjonsdelingsavtaler (PSA’er).

- Med nærmere 20 års erfaring fra Angola og som den fjerde største produsenten i landet, har vår ambisjon vært å bli operatør. Vi ønsker å utvide porteføljen vår i Angola samt bli en enda mer aktiv bidragsyter til utviklingen av olje- og gassektoren i Angola og økonomien generelt, sier Dodson.

Statoil mener at selskapets tekniske kompetanse og undergrunnskompetanse, erfaring fra leting på store havdyp, samt meritter innen planlegging og gjennomføring av store komplekse prosjekter til havs, utgjør en verdifull erfaring for å realisere letepotensialet i pre-saltområdene i Angola.

Som partner i blokkene 4/05, 15, 15/06, 17, 31 og 34 deltar Statoil allerede i ti produserende felt i Angola, samt fire felt som er under utbygging (Pazflor, PSVM, Kizomba-satellittene og CLOV). Statoils egenproduksjon fra Angola ligger på omkring 180 000 fat olje per dag, noe som utgjør nesten 10 prosent av Statoils totale produksjon. 

Kontaktpersoner:

Investor relations
Hilde Nafstad, direktør for IR, Norge, Tel: +47 95783911
Morten Sven Johannessen, direktør for IR, Nord-Amerika, Tel +1 203 570 2524

Presse
Bård Glad Pedersen, pressetalsperson, Tel +47 91 80 17 91


Ofte stilte spørsmål

Hva er pre-salt?

Utrykket “pre-salt-blokker” refererer til blokker hvor hovedprospektintervallene ble avleiret før saltavleiring. Disse prospektene er antatt å være jamførbare med de betydelige pre-salt-funnene som nylig er gjort utenfor kysten av Brasil. Statoil har erfaring med leting i komplekse salt-områder og selskapets egenutviklede seismiske avbildingsekspertise vil være meget anvendbar for pre-salt-leting i Angola.

Hva er signaturbonuser?

Betaling av signaturbonus er en mye brukt og lovlig akseptert forretningspraksis i mange land, inkludert i USA. Signaturbonus er en del av konkurranseprosessen hvor oljeselskaper tilegner seg lisenser til leteområder og som er basert på størrelsen av leteområdet som er tilbudt og hvor prospektivt det er antatt å være. Det er en mulighet for vertslandet å raskt tilegne seg inntekter fra den planlagte investeringen, samtidig som dette viser hvor mye potensielle investorer satser på dette.

Hva er en PSA?

Produksjonsdelingsavtaler (PSA) er en type kontrakt som inngås mellom en stat eller et statlig eid selskap og et oljeselskap (eller en gruppe av selskaper) som stipulerer hvor mye av den produserte oljen fra landet som tilfaller hver part i kontrakten. En PSA vil typisk stipulere at vertslandet har rett til oljen som ligger i grunnen. Under en PSA vil kontraktøren normalt få en del av den produserte oljen for å dekke sine kostnader og også ha rett til en avtalt andel av oljen som profitt.

Allokering av profittolje mellom vertslandet og kontraktøren er typisk basert på en suksessfaktor som å overgå en spesifisert internrente, produksjonsrate eller akkumulert produksjonsmengde. Normalt vil kontraktøren bære kostnadene og risikoene ved leting frem til et kommersielt funn og vil da ha rett til å dekke disse kostnadene i produksjonsfasen. De kommersielle rammene i en PSA er i stor grad gjenstand for forhandling og derfor unike i hver PSA.

Downloads