Granskning avsluttet etter gasslekkasje

februar 16, 2011, 14:18 CET
I forbindelse med tilbakestilling av rørledningen etter utført vedlikehold på en strupeventil oppstod en gasslekkasje i brønnområdet på Gullfaks B.

Bilde

Gullfaks B-plattformen i Nordsjøen.

(Foto: Øyvind Hagen)

Utslippet er beregnet til ca 730 kg gass over en periode på en time, med en beregnet utslippsrate på 1,1 kg/s innledningsvis.  Brønnen var nedstengt før hendelsen og sannsynlighet for antennelse av gassen anses av granskingsgruppen som lav. 

Alt mannskap uten beredskapsoppgaver mønstret i livbåter, og hendelsen var normalisert etter ca to timer. Det er ingen varige personskader som følge av hendelsen.

Klargjør arbeidsrutiner

Hendelsen oppstod fordi hydraulisk hovedventil utilsiktet ble åpnet slik at gass lekket gjennom manuell hovedventil og ut i brønnområdet. To av de automatiske avstengingsventilene var satt i en slik posisjon at de ikke lot seg stenge fra plattformens kontrollrom.

- Vi ser alvorlig på denne hendelsen. Vår interne granskning er i dag overlevert Petroleumstilsynet og vil bli brukt aktivt i vårt forbedringsarbeid. Vi har avdekket forbedringsområder innenfor både ledelse, kompetanse og tekniske forhold. Det er nedsatt et eget prosjekt ledet av operativ linje for å gjennomføre de nødvendige tiltak, sier Gunnar Nakken, produksjonsdirektør for Gullfaks.

God teknisk tilstand på sikkerhetssystemet

Muligheten for brann eller eksplosjon er klassifisert som lav av en samlet granskningsgruppe. Dette er basert på at hendelsen skjedde i et område uten åpne tennkilder og med automatiske gassmålinger og avstengningssystemer.

I tillegg ble automatisk overrislingsanlegg utløst. Dokumentert teknisk tilstand på deteksjons- og bekjempelsessystemet på Gullfaks B er god. 

- Granskningen har derfor konkludert med at det skulle mer enn ubetydelig endrede omstendigheter til for at gasslekkasjen skulle antennes, sier Gunnar Nakken.

For mer informasjon, kontakt:
Ola Anders Skauby, pressetalsperson
Utvikling og produksjon Norge
Telefon: +47 905 98 519

Downloads