Fossekall-Dompap i hurtig tempo

mars 30, 2011, 12:48 CEST

Estimert kontraktsverdi er 1 milliard norske kroner.

Undervannsproduksjonssystemet inkluderer flere havbunnsstrukturer som bunnramme og manifold, en rekke tresystemer, kontrollsystem og tie-in system. Kontrakten inkluderer også opsjoner for andre felutviklingsprosjekter på norsk sokkel.

Bilde

Vidar Birkeland, ansvarlig for prosjektanskaffelser i Statoil.

- Dette er vårt femte hurtigutbyggingsprosjekt i en rekke og vi er tilfreds med det forberedende arbeid som er utført både fra våre leverandører og vårt prosjektteam som gjør at vi holder et hurtig tempo, sier Vidar Birkeland, ansvarlig for prosjektanskaffelser i Statoil.

- Bruk av eksisterende rammekontrakter og standardiserte og forenklede løsninger gir oss mulighet til å sette ut kontrakter raskere. Vi trenger å holde oppe tempoet for å nå selskapets mål og denne kontraktstildelingen er nok et eksempel på at vi har et taktskifte i våre leveranser.

Kontrakten er tildelt basert på anbudskonkurranse mellom leverandører med rammeavtale med Statoil for denne type undervannstjenester. Aker Solutions vil levere sine tjenester fra virksomheten i Norge og England. Arbeid under kontrakten starter opp umiddelbart med sluttleveranse i andre kvartal i 2013.

Bilde

Halfdan Knudsen, direktør for Fast-track feltutbygginger på norsk sokkel

Hurtigutbyggingene er nødvendige for å gjøre små funn lønnsomme og maksimere potensialet på norsk sokkel. Ved å benytte standardisert utstyr og effektiv bruk av tid og ressurser har Statoil et siktemål om å redusere utviklingstiden for hurtigutbyggingene fra rundt fem år til to og et halvt år.

- Standardisering og industrialisering gjennom fast-track porteføljen er et viktig grep for oss og vi holder fokus gjennom hele porteføljen”, sier Halfdan Knudsen, direktør for Fast-track feltutbygginger på norsk sokkel.

- Vi har med denne kontrakten sikret leveranser med lang leveringstid også på Fossekall og Dompap og er godt i rute for oppstart sent 2012. Norne er et område hvor vi konsentrerer vår innsats fordi vi har ledig kapasitet i et kjent og utviklet område. Fossekall og Dompap er det første fast-track prosjektet her og sikrer starten på utvidet levetid på Norne.” legger Knudsen til.

Visund sør, Katla, Gygrid og Vigdis nordøst er de første fire hurtigutbyggingsprosjektene og de er alle i henhold til plan. Nye prosjekter blir kontinuerlig vurdert og lagt til i denne porteføljen.