Produksjonsstart på Peregrino utenfor Brasil

april 11, 2011, 09:32 CEST
Bilde

Første fase av utbyggingen omfatter to bore- og brønnhodeplattformer og et stort flytende produksjonsskip (FPSO).

Dermed blir Statoil en viktig langsiktig operatør og partner i Brasils attraktive og voksende olje- og gassindustri.

– Vi er stolte over å kunne informere om en sikker og effektiv oppstart av det største internasjonale Statoil-opererte feltet hittil, sier konsernsjef Helge Lund.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

– Organisasjonen og våre partnere har gjort en stor innsats for å ferdigstille et komplisert prosjekt i tråd med planen og innenfor kostnadsrammene som ble satt. Med Peregrino-feltet i full drift blir Statoil den nest største operatøren i Brasil, og dette gir oss en enestående mulighet til framtidig vekst i landet. Peregrino er et stort, ressursrikt felt som vil bidra betydelig både til Statoils og Brasils oljeproduksjon i mange år framover, sier Lund.

Peregrino-feltet (lisens BMC-7 og BMC-47) ligger 85 kilometer utenfor Brasil i Campos-bassenget på omkring 100 meters havdyp. Første fase av utbyggingen omfatter to bore- og brønnhodeplattformer og et stort flytende produksjonsskip (FPSO).

Til sammen 37 brønner planlegges. Avansert horisontal brønnteknologi vil bli benyttet for å maksimere utvinningen. Feltet inneholder 300 til 600 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, med et betydelig potensial for uoppdagede ressurser.

En undersøkelsesbrønn blir for tiden boret på Peregrino Sør for å undersøke potensialet i dette området. Når denne brønnen er fullført, skal det bores en ny undersøkelsesbrønn i dette området.

Bilde

Kjetil Hove, Statoils landsjef i Brasil

Statoils landsjef i Brasil, Kjetil Hove, sier at oppstart av produksjonen på Peregrino er en viktig milepæl for selskapet.

– Utbygging og oppstart er et resultat av iherdig innsats fra dyktige kolleger og utmerket samarbeid med partnere og myndigheter. Vi ser fram mot å fortsette samarbeidet med våre brasilianske partnere for å sikre forsvarlig og pålitelig drift og for å realisere ressurspotensialet i det store Peregrino-området, sier Hove.

– Peregrino-feltet synliggjør vår kompetanse innen prosjektstyring, gjennomføring, og undergrunns- og reservoarstyring. Vi bruker våre erfaringer fra norsk sokkel for kompetanse- og erfaringsutveksling og for å skape verdi lokalt i Brasil, tilføyer han.

Feltet ble funnet i 1994. Statoil ervervet 50 prosents andel i funnet i 2005, og de gjenværende 50 prosent og operatøransvar i 2008. Utbyggingsplanen for Peregrino ble godkjent av brasilianske myndigheter i 2007.

I mai 2010 solgte Statoil en 40 prosents andel i Peregrino-feltet til Sinochem-konsernet. Statoil beholdt 60 prosents eierandel og operatøransvar for feltet. Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelse.                

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, 20000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.