Statoil-operert gassfunn offshore Tanzania 

februar 24, 2012, 07:59 CET
Bilde

Boreskipet Ocean Rig Poseidon og støttefartøyer under boreoperasjonen.
(Foto: Statoil/Heine Melkevik)

Statoil kunngjorde 17. februar at partnerskapet har funnet indikasjoner på gass under boring av letebrønnen Zafarani i blokk 2 utenfor kysten av Tanzania.

Loggeresultat fra brønnen viser nå at funnet har et stort potensial (high impact funn*), og det er hittil påvist opptil 5 Tcf gass (in-place).

Brønnen har påtruffet et reservoar på 120 meter av god kvalitet med høy porøsitet og permeabilitet. Gass-vann-kontakt er ikke etablert og boreoperasjonene pågår fortsatt.

Bilde

Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

– Dette funnet er det første Statoil-opererte funnet i Øst-Afrika, og det er viktig hendelse for den framtidige utviklingen av gassindustrien i Tanzania. Det er også et bevis på hvordan Statoils letestrategi knyttet til tidlig tilgang i nye områder støtter selskapets ambisjon om internasjonal vekst, sier Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

– Dette funnet har potensial til å bli en katalysator for fremtidig gassutbygging i Tanzania, sier Yona Killaghane, administrerende direktør for Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC).

Tidligere denne uken undertegnet partnerne et tillegg til produksjonsdelingsavtalen for blokk 2 som fastsetter de kommersielle vilkårene for en eventuell utbygging av gassressursene i blokken med myndighetene i Tanzania.

Zafarani-funnet er det femte high impact-funnet Statoil har gjort i løpet av de siste 12 månedene. De andre funnene er Skrugard og Havis i Barentshavet, Johan Sverdrup (tidligere Aldous/Avaldsnes) i Nordsjøen og Peregrino Sør i Brasil.

Statoil er operatør på vegne av TPDC, og har en eierandel på 65 %, mens ExxonMobil Exploration og Production Tanzania Ltd. eier den resterende andelen på 35 %. Statoil har vært i Tanzania siden 2007, da selskapet ble tildelt lisensen for blokk 2. TPDC har rett på en eierandel på 10 % i en eventuell utbyggingsfase.

Zafarani er den første letebrønnen som er boret i lisensen som dekker et område på rundt 5.500 kvadratkilometer. Vanndybden på brønnstedet er 2.582 meter, og brønnen vil bli boret ned til en samlet dybde på rundt 5.100 meter.

Zafarani-brønnen bores av boreskipet Ocean Rig Poseidon, som etter at denne brønnen er avsluttet skal bore ytterligere én brønn blokk 2 på Lavani-prospektet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Investor relations
Lars Valdresbråten, investor relations
Tlf: +47 402 81 789

Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations, Nord-Amerika,
Tlf. +1 203 570 2524 (mobil)

Media relations
Bård Glad Pedersen, pressetalsmann,
Tlf. +47 91 80 17 91

Tanzania map

Downloads